Šokių būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 867691940
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos metu bus siekiama supažindinti ugdytinius su  šokiu, ritmika. Užsiėmimų paskirtis: mokyti grakščiai judėti, jausti ritmą, bendrauti, ugdyti estetinę nuovoką, kūrybinę iniciatyvą, bendravimo kultūrą, muzikalumą, artistiškumą, skatinti dalyvavimą kūrybinėje veikloje.Šiuolaikinio šokio studijos programos tikslas bei uždaviniai – plėtoti mokinių estetinę, kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę, socialinę ir pilietinę, mokymosi mokytis, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį.Išmoks mažiausiai 2 šokius per mokslo metus. Susipažins su Lietuvos miestuose vykstančiais šokio festivaliais-konkursais, dalyvaus juose kaip žiūrovai ir kaip dalyviai. Vaikai pajaus scenos jaudulį, ugdys sceninę patirtį. Palygins stebėtus šokius, aptars jų panašumus ir skirtumus (pagal konkrečius aspektus, pvz., nuotaikas, tempą, kostiumus). Nusakys šokio dalyvių (šokėjo, choreografo, šokio mokytojo, žiūrovo) veiklą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Be mokytojo vertinimo didelę reikšmę turi pačių mokinių  įsivertinimas. Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, festivaliuose (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų festivalis „Mes Vilniaus vaikai“, LVJC festivalis “Ant Stogo“), įvairiuose renginiuose šalies mokyklose, bei Naujininkų vaikų ir jaunimo klubo organizuojamose šventėse.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis. Šokių mokytoja patirtis 5 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis. Šokių mokytoja patirtis 5 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 45