Šokių būrelis


Programa galiojo iki: 2023-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 867875900
Adresas: Konduktorių g. 4, Vilnius
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos metu bus siekiama supažindinti ugdytinius su šokiu, ritmika. Užsiėmimų paskirtis: mokyti grakščiai judėti, jausti ritmą, bendrauti, ugdyti estetinę nuovoką, kūrybinę iniciatyvą, bendravimo kultūrą, muzikalumą, artistiškumą, skatinti dalyvavimą kūrybinėje veikloje. Šokio studijos programos tikslas bei uždaviniai – plėtoti mokinių estetinę, kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę, socialinę ir pilietinę, mokymosi mokytis, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. Išmoks mažiausiai 3 šokius per mokslo metus. Susipažins su Lietuvos miestuose vykstančiais šokio festivaliais-konkursais online ir kontaktinės, dalyvaus juose kaip žiūrovai ir kaip dalyviai. Vaikai pajaus scenos jaudulį, ugdys sceninę patirtį. Palygins stebėtus šokius, aptars jų panašumus ir skirtumus (pagal konkrečius aspektus, pvz., nuotaikas, tempą, kostiumus). Nusakys šokio dalyvių (šokėjo, choreografo, šokio mokytojo, žiūrovo) veiklą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyvavimas konkursuose, asmeninės konsultacijos su vadove, bendrų įdėjų generavimas ir įgyvendinimas, baigiamasis renginys-festivalis-įventė, diplomai


Mokytojų kvalifikacija

Vyr. mokytoja, kvalifikuota šokių pedagogė, turinti daug laimėjimų ir pasiekimų su savo šokių grupėmis


Mokytojų kvalifikacija

Vyr. mokytoja, kvalifikuota šokių pedagogė, turinti daug laimėjimų ir pasiekimų su savo šokių grupėmis


Lektorius: Svetlana Jankovskaja
Lankančiųjų amžius: 6–18 m.
Viso vietų: 25
Laisvų vietų: 8

Skirtingoms amžiaus grupėms : 1-4 kl, 5-8 kl., 9-12 kl., adaptuotas grafikas

Grupėse gali kartu dalyvauti ir vidutinių ugdymosi poreikių turintys jaunuoliai, vaikai