Šokio teatro studija ,,Neribotas“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Teatras
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Šokio teatro studijoje mokiniai patirs judėjimo džiaugsmą, išsiaiškins kokios yra kūno judėjimo galimybės, kokias istorijas jis gali pasakoti. Mokiniai suvoks, kad vaidinti ir išreikšti emocijas galima ne tik tariant žodžius, bet ir šokant. Svarbiausia – atsikratyti įtampos. Tam bus naudojamos meditacijos, apšilimai, improvizacijos, skirtingi muzikos žanrai. Taip pat būrelyje išsiaiškinsime nuo ko judesio teatras prasidėjo, kokios jo šaknys. Tai padės suvokti judesio teatro dokumentika apie žymiausius kūrėjus, filmai ir judesio teatro video iš viso pasaulio. Pažinus savo judėjimo galimybes kursime individualius etiudus ir judesio teatro spektaklius grupėse.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų sukurti vaidmenys bei pasirodymai. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko atliekami vaidmenys, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas.

 

Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Tai bus vykdoma kiekvieno užsiėmimo metu. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami vieši pasirodymai artimiesiems, draugams ir kitiems.


Mokytojų kvalifikacija

Karolina Rukšnaitytė  - Lietuvos edukologijos universitete yra įgijusi meno pedagogikos, teatro bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. Turi daugiau nei 2 metų darbo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Karolina Rukšnaitytė  - Lietuvos edukologijos universitete yra įgijusi meno pedagogikos, teatro bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. Turi daugiau nei 2 metų darbo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 12–18 m.
Viso vietų: 15