Šokio mokyklos programa I pakopai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

 1. MOKYKLOS TIKSLAS- sukurti sąlygas kiekvienai besiformuojančiai asmenybei išreiktši save per šokį. Susipažįstant su įvairiais šokio stiliais, formuojant suvokimą apie šokio kultūrą, sugebėti atsirinkti, pasirinkti ir atrasti savąjį Aš. Profesionalių pedagogų ir mokytojaujančių meninkų bendruomenė,  bendraudama ir perduodama gerąją patirtį, suteikia galimybę vaikams laisvai ir kūrybiškai formuoti save.
 2. MOKYMO(SI) PROGRAMĄ SUDARO: 
 3. pakopa (5–8 kl.)
 1. metu pasirinktas šokio stilius: baletas, šiuolaikinis šokis, gatvės džiazas, pramoginiai šokiai, breikas, hip- hop (2 val/sav)

klasikinis šokia/gatvės šokis (1 val/sav)


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 1. pažanga vertinama kiekvieno mėnesio paskutinę pamoką. Galutinis mėnesio kontrolinės pamokos pažymys susideda iš kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo kriterijų sumos. Kiekvienam mokiniui atskiras kriterijus žymimas ženklais (atliko +, neatliko  –). Dešimties ženklų skaičius mokyklos metodinės grupės sprendimu konvertuojamas į pažymį.

 

 1. vertinimo kriterijai:
 • Lankomumas. Žymimas kiekvieną pamoką. Balas mažinamas už daugiau nei pusė praleistų mėnesio pamokų be pateisintos priežasties.
 • Pasirengimas pamokai. Stebima ir fiksuojama, ar mokinys pasirengęs pamokai, ar persirengęs / persiavęs avalynę, vilki „Motus“ marškinėlius, yra tvarkingai surištais plaukais.
 • Aktyvumas pamokoje/ žinios. Fiksuojama, ar aktyviai dalyvauja pamokoje: klausinėja, diskutuoja, papildo, analizuoja, pateikia pavyzdžių ir pan.
 • Namų darbas. Pasiruošimas pamokai namuose, mokytojo paskirtos užduoties atlikimas kartą per mėnesį.
 • Šokio stebėjimas, vertinimas, interpretavimas. Raginama stebėti šokio projektus, lankyti renginius, spektaklius, juos aptarti klasėje / grupėje, analizuoti, vertinti, išsakyti savo nuomonę bei ją pagrįsti. objektyviai vertinti kitus, įsivertinti pačiam; apibrėžti ir analizuoti klaidas, daryti pastabas.

 

 1. vertinimo kriterijai:
 • Kontrolinėje šokio pamokoje kiekvienas mokytojas pats sau apsibrėžia savo vertinimo prioritetus. Juos įvardija savo pamokose taikomais 5 vertinimo kriterijais, kurie parodo siekiamo tikslo arba uždavinio (-ių) įgyvendinimą bei išreiškia svarbiausius prioritetinių sričių veiksnius.
 • Šokio elementų, figūrų, junginių, kompozicijų atlikimas.
 • Teisinga laikysena.
 • Ritmika.
 • Interpretavimas.
 • Kūryba.

 

Pagal Asmenybės ugdymo centro „Motus“ šokių mokyklos ugdymo planą per pusmetį mokinys privalo gauti 3 įvertinimus iš kiekvienos disciplinos, bei dalyvauti atvirame baigiamajame egzamine


Mokytojų kvalifikacija

 1. - Aukštasis universitetinis
 1. įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas
 1. tipas - universitetas
 2. programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba
 3. laipsnio tipas – Bakalauras; magistras
 4. laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/
 1. kvalifikacija - Mokytoja

 

 1. Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

 1. darbovietės:
 1. ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius
 1. „Kalvų varniukai“,
 2. miesto muzikos mokykla,
 3. Saulės vaikai“

 

 1. šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui


Mokytojų kvalifikacija

 1. - Aukštasis universitetinis
 1. įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas
 1. tipas - universitetas
 2. programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba
 3. laipsnio tipas – Bakalauras; magistras
 4. laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/
 1. kvalifikacija - Mokytoja

 

 1. Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

 1. darbovietės:
 1. ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius
 1. „Kalvų varniukai“,
 2. miesto muzikos mokykla,
 3. Saulės vaikai“

 

 1. šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui


Lankančiųjų amžius: 7–11 m.
Viso vietų: 20