šokiai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 852457960
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Ugdyti choreografinius įgūdžius, artistiškumą

Skatinti mokinių kūrybingumą

Atskleisti it lavinti įgimtus talentus

Puoselėti ir skatinti mokinių organizacinius gebėjimus


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai dalyvaus įvairiuose šventėse, renginiuose, koncertuose


Mokytojų kvalifikacija

Audika Laurutė Snežko – Lietuvos edukologijos universitetas, šokio edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  mokytoja, 7 metai pedagoginio stažo. Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.


Mokytojų kvalifikacija

Audika Laurutė Snežko – Lietuvos edukologijos universitetas, šokio edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  mokytoja, 7 metai pedagoginio stažo. Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.
Viso vietų: 30