„Šokantys garsai“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052728791
Kaina: 11.59 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Tai šiuolaikinių šokių būrelis, kurį lankantys vaikai išmoks šio, bei kitų stilių judesių, kartu su vadovu kurs kompozicijas, šokius, kuriuos vėliau šoks įvairiuose renginiuose bei festivaliuose. Vaikai išsiugdys muzikinę klausą, judesių koordinaciją, plastiškumą. Sustiprės raumenys, koreguosis laikysena. Atsiras gebėjimas improvizuoti pagal pasirinktą muziką, atsiskleis kūrybinės savybės. Išmoks betarpiškai bendrauti su bendraamžiais. Atsikratys scenos baimės, įgaus pasitikėjimą savimi. 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pasirodymai, koncertai, festivaliai, diskusijos, analizuojami pasiekimai.


Mokytojų kvalifikacija

Valstybinė konservatorija, baletmeisterio-pedagogo bakalauro laipsnis, choreografijos vyr. mokytojas,  30 metų pedagoginis stažas.


Mokytojų kvalifikacija

Valstybinė konservatorija, baletmeisterio-pedagogo bakalauro laipsnis, choreografijos vyr. mokytojas,  30 metų pedagoginis stažas.


Lankančiųjų amžius: 10–17 m.
Viso vietų: 24