Šnekamosios anglų kalbos klubas 6-19 metų moksleiviams


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37061863185
Programa akredituota

Užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama kalbėjimo, klausymo, rašymo bei skaitymo įgūdžiams lavinti ir tobulinti. Skiriamas dėmesys tarčiai, taisomos konteksto, gramatikos klaidos. Parenkamos besimokančiojo kasdienybei, interesams ir pomėgiams artimos temos. Mokomoji medžiaga siejama su mokyklų programomis, papildoma įdomia vaizdo medžiaga, viktorinomis, žaidimais, naudojami tekstai ir vaizdo medžiaga iš naujausių šaltinių. Taikomi įvairūs mokymo(si) būdai, t. y. žaidimai, debatai, darbas grupėse ir porose, pristatymai. Kiekvieno amžiaus ir lygio grupė mokoma tam anglų kalbos lygiui priklausančių gramatinių struktūrų.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461