Šnekamosios anglų k. būrelis


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37062393567
Programa akredituota

Programos metu, naudojant aktyvius, neformalius mokymosi metodus, dirbant grupėse, porose ir individualiai vaikai bus skatinami domėtis pasaulio pažinimu, naudoti anglų kalbą realiose gyvenimiškose situacijose. Bus stiprinamas pasitikėjimas savimi ir bendradarbiavimas. Ugdomos kalbinės ir bendrosios kompetencijos. Programos turinys yra orientuotas į vaikų savęs ir pasaulio pažinimo poreikius. Užsiėmimų metu kuriama saugi, įtraukianti į mokymosi procesą aplinka.


Lankančiųjų amžius: 9–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461