Šnekamoji praktinė anglų kalba


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. skirta vaikams ir paaugliams mokytis šnekamosios anglų kalbos. Kalbos mokysimės 3 lygiais, atsižvelgiant į vaikų amžių ir mokykloje įgytas žinias. Tokiu principu suformuotose grupėse skirtingais sudėtingumo lygiais mokysimės bendrauti tomis pačiomis kasdieniniame gyvenime dažniausiai pasitaikančiomis temomis (prisistatymas, šeima, namai, draugai, mokykla, šventės, drabužiai, profesijos, pomėgiai, išvaizda, maistas, orai ir kt.) bei vaikams aktualia ir jų pačių siūloma tematika. Kalbos taip pat mokysimės žaisdami, improvizuodami ir įgyvendindami mini projektus netradicinėse erdvėse – viešajame transporte, prekybos centre, miesto skvere ir pan. Užsiėmimų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padėtų programos dalyviams atsiskleisti, linksmai, drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti anglų kalba, neakcentuojant savo dėmesio į pasitaikančias klaidas. Svarbiausios jų bus trumpai aptariamos užsiėmimo pabaigoje.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. temų, veiklų ir metodų įvairovė, numatytas aktyvus vaikų vaidmuo programos įgyvendinime ir individualus požiūris į kiekvieną programos dalyvį sukuria prielaidas vaikų motyvacijai ir pažangos siekiui programoje. Vertinant akcentuojamas mokymosi procesas, pateikiami struktūruoti klausimai, taikomas refleksijos metodas, vaikams sudaroma galimybė patiems vertinti tiek patį mokymosi procesą, tiek įsivertinti savo asmeninę pažangą ir patirtis šiame procese.


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis, anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų kalbos vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. Darbo stažas 37 metai.


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis, anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų kalbos vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. Darbo stažas 37 metai.


Lektorius: Elvyra Vidžiūnaitė
Lankančiųjų amžius: 7–14 m.