Šnekamoji praktinė anglų kalba


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37068501923
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. apima šnekamosios anglų kalbos lavinimą, vaikų bendravimo anglų kalba įgūdžių tobulinimą, viešą kalbėjimą. Numatomos veiklos – praktinės užduotys, bendravimo pratimai, video, audio ir prezentacinės priemonių naudojimas. Vaikai išlavintų laisvą ir nevaržomą bendravimą anglų kalba, patobulintų anglų kalbos suvokimą, skaitymą

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Atliekami testai, išduodami pasiekimų pažymėjimai


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai turi aukštąjį filologinį išsilavinimą


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai turi aukštąjį filologinį išsilavinimą


Lektorius: Andrej Ingelevič
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.