Skautiški užsiėmimai skautų ir patyrusių skautų grupėms


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Gamta, ekologija, Turizmas ir kraštotyra, Pilietiškumas
Telefonas: +37062255957
El. pastas: info@skautas.lt
Programa akredituota

Ši programa – tai 8 punkte įvardinti skautiški užsiėmimai, skirti 7-19 metų vaikams ir jaunuoliams. Vykdant programą orientuojamasi į veiklą atvirame ore, dalyviai mokomi skautiško gyvenimo taisyklių, gyvenimo gamtoje paslapčių, suteikiamos specialios skautiškuose patyrimo laipsniuose įvardintos žinios ir ugdomi įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Lietuvos skautų sąjunga turi kelias motyvacines programas. Pirmoji ir pati svarbiausia - kaklaraiščių sistema. Jaunesnieji skautai (iki 10 metų) gauna vilkiuko/paukštytės kaklaraištį. Įvykdę savo amžiaus grupei taikomo patyrimo laipsnio reikalavimus, jaunesnieji skautai tampa  skautais (geltonas kaklaraištis)  ir gali pradėti tobulinti kitas kompetencijas. Tolimesnė skautavimo pakopa vadinama patyrusiais skautais (vyšninis kaklaraištis). Jais gali tapti ne jaunesni, nei 14 metų amžiaus organizacijos nariai, skautaujantys ne mažiau, kaip dvejus metus ir įvykdę šiai pakopai keliamus programinius uždavinius. Pilnamečiai organizacijos nariai turi galimybę tapti vyresniaisiais skautais bei aukščiausios skautiškos pakopos atstovais – skautininkais.

Jaunesniojo skauto, skauto ir patyrusio skauto pakopos turi tikslų reikalaujamų žinių ir įgūdžių sąrašą, vadinamą patyrimo laipsniais.

Organizacijoje taip pat veikia žemesniųjų ir aukštesniųjų laipsnių sistemos. Laipsniai skiriami už nuopelnus - aktyvią veiklą, svarbius darbus organizacijos ir judėjimo labui, skautišką patirtį, stažą ir nuopelnus.


Mokytojų kvalifikacija

Vadovai – pedagogai:

Gražina Levinskaitė

Išsilavinimas: pradinių klasių pedagogikos bakalauras, ŠU; vokiečių filologijos bakalauras, VU; ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos bakalauras, ŠU

Patirtis: nuo 1976 m. dirba pedagoginį darbą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose.

Kompetencijos: Ugdymo įstaigose ir visuomeninėse organizacijose įgijo lyderystės, vadovavimo ir organizavimo kompetencijas.

 

Dalia Rukšėnaitė

Išsilavinimas: meno pedagogikos magistras, mokytojo kvalifikacija, LMTA

Patirtis: dirba pedagoginį darbą nuo 2014 metų su vaikais, kurie mokosi ikimokyklinio, pradinio, ir pagrindinio ugdymo pakopose.

Kompetencijos: nuo 2005 metų dirba įvairių (tiek skautiškų, tiek ne skautiškų) stovyklų vadove.

 

Alina Gagytė

Išsilavinimas: geografijos magistras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: pedagoginį darbą dirba nuo 2008 metų, šiuo metu dėsto VšĮ Pranciškonų gimnazijoje, 6 - 8 klasių moksleiviams (11-15m.).

Kompetencijos: nuo vaikystės priklauso Lietuvos Skautų Sąjungai, yra buvusi daugelio stovyklų vadove ir viršininke.

 

Loreta Deveikytė - Ciunienė

Išsilavinimas: matematikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: dirba pedagoginį darbą nuo 2011 metų - iš pradžių popamokinės grupės mokytoja, vėliau pamokų pavadavimai visų amžiaus grupių mokiniams ir klasės auklėtojos pareigos.

Kompetencijos: skautų stovyklų vadovė, dažniausiai dirbanti su pradinę mokyklą atitinkančios amžiaus grupės vaikais.

 

Girmantė Vaitkutė

Išsilavinimas: meno pedagogikos magistras, mokytojo kvalifikacija, LMTA

Patirtis: dirbo pedagoginį darbą nuo 2009 iki 2010 ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (vaikų darželyje), nuo 2010 iki 2013 metų bendrojo lavinimo mokykloje, nuo 2013 iki 2014 metų - konservatorijoje, šiuo metu pedagoginį darbą dirba vesdama privačias pamokas. Darbas su įvairaus amžiaus vaikais - nuo ikimokyklinio, iki gimnazinio.

Kompetencijos: nuo 2005 metų įvairių stovyklų vadovė. Taip pat vadovavo keliems muzikiniams kolektyvams.

 

Miglė Navickaitė

Išsilavinimas: teatro ir kino pedagogikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: praktika keturiose skirtingose mokyklose ir teatro studijoje.

Kompetencijos: nuo 2007 m. yra skautiškų stovyklų vadovė, veda sueigas jaunesniesiems skautams.

 

Aleksandras Seliuk

Išsilavinimas: istorijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: pusė metų pedagoginės praktikos.

Kompetencijos: nuo 2008 m. skautiškų stovyklų vadovas, viršininkas, buvęs Vilniaus Atžalyno Tunto tuntininkas.

 

Valentinas Šarėjus

Išsilavinimas: informatikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Lietuvos skautų sąjungai priklauso nuo 1995 metų, daugelio stovyklų viršininkas, buvęs Lietuvos skautų sąjungos vyr. skautininkas. Dabar Vilniaus Atžalyno tunto tuntininkas, vyr. skautininko pavaduotojas, Tarybos narys.

 

Eglė Jakelevičiūtė

 

Išsilavinimas: pradinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalauras, Vilniaus kolegija

Lietuvos skautų sąjungos narė nuo 2014 metų, šiuo metu eina Šalčininkų Šalčios žemės tunto Kunigaikštienės Birutės draugovės draugininkės pareigas. Lietuvos samariečių bendrijos narė, savanoriavusi Carite ir Varėnos senelių globos namuose.

Studijų metu atliko praktiką Karalienės Mortos mokykloje, Vilniaus “Vyturio” pradinėje mokykloje, Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje bei Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje.

Vadovai, neturintys pedagoginio išsilavinimo:

Lietuvos skautų sąjungoje dirba vadovai savanoriai, įvairių sričių specialistai (karininkai, teisės atstovai ir kt),  turintys ilgametę patirtį organizacijoje.


Mokytojų kvalifikacija

Vadovai – pedagogai:

Gražina Levinskaitė

Išsilavinimas: pradinių klasių pedagogikos bakalauras, ŠU; vokiečių filologijos bakalauras, VU; ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos bakalauras, ŠU

Patirtis: nuo 1976 m. dirba pedagoginį darbą ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose.

Kompetencijos: Ugdymo įstaigose ir visuomeninėse organizacijose įgijo lyderystės, vadovavimo ir organizavimo kompetencijas.

 

Dalia Rukšėnaitė

Išsilavinimas: meno pedagogikos magistras, mokytojo kvalifikacija, LMTA

Patirtis: dirba pedagoginį darbą nuo 2014 metų su vaikais, kurie mokosi ikimokyklinio, pradinio, ir pagrindinio ugdymo pakopose.

Kompetencijos: nuo 2005 metų dirba įvairių (tiek skautiškų, tiek ne skautiškų) stovyklų vadove.

 

Alina Gagytė

Išsilavinimas: geografijos magistras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: pedagoginį darbą dirba nuo 2008 metų, šiuo metu dėsto VšĮ Pranciškonų gimnazijoje, 6 - 8 klasių moksleiviams (11-15m.).

Kompetencijos: nuo vaikystės priklauso Lietuvos Skautų Sąjungai, yra buvusi daugelio stovyklų vadove ir viršininke.

 

Loreta Deveikytė - Ciunienė

Išsilavinimas: matematikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: dirba pedagoginį darbą nuo 2011 metų - iš pradžių popamokinės grupės mokytoja, vėliau pamokų pavadavimai visų amžiaus grupių mokiniams ir klasės auklėtojos pareigos.

Kompetencijos: skautų stovyklų vadovė, dažniausiai dirbanti su pradinę mokyklą atitinkančios amžiaus grupės vaikais.

 

Girmantė Vaitkutė

Išsilavinimas: meno pedagogikos magistras, mokytojo kvalifikacija, LMTA

Patirtis: dirbo pedagoginį darbą nuo 2009 iki 2010 ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (vaikų darželyje), nuo 2010 iki 2013 metų bendrojo lavinimo mokykloje, nuo 2013 iki 2014 metų - konservatorijoje, šiuo metu pedagoginį darbą dirba vesdama privačias pamokas. Darbas su įvairaus amžiaus vaikais - nuo ikimokyklinio, iki gimnazinio.

Kompetencijos: nuo 2005 metų įvairių stovyklų vadovė. Taip pat vadovavo keliems muzikiniams kolektyvams.

 

Miglė Navickaitė

Išsilavinimas: teatro ir kino pedagogikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: praktika keturiose skirtingose mokyklose ir teatro studijoje.

Kompetencijos: nuo 2007 m. yra skautiškų stovyklų vadovė, veda sueigas jaunesniesiems skautams.

 

Aleksandras Seliuk

Išsilavinimas: istorijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Patirtis: pusė metų pedagoginės praktikos.

Kompetencijos: nuo 2008 m. skautiškų stovyklų vadovas, viršininkas, buvęs Vilniaus Atžalyno Tunto tuntininkas.

 

Valentinas Šarėjus

Išsilavinimas: informatikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija, LEU

Lietuvos skautų sąjungai priklauso nuo 1995 metų, daugelio stovyklų viršininkas, buvęs Lietuvos skautų sąjungos vyr. skautininkas. Dabar Vilniaus Atžalyno tunto tuntininkas, vyr. skautininko pavaduotojas, Tarybos narys.

 

Eglė Jakelevičiūtė

 

Išsilavinimas: pradinio ir priešmokyklinio ugdymo bakalauras, Vilniaus kolegija

Lietuvos skautų sąjungos narė nuo 2014 metų, šiuo metu eina Šalčininkų Šalčios žemės tunto Kunigaikštienės Birutės draugovės draugininkės pareigas. Lietuvos samariečių bendrijos narė, savanoriavusi Carite ir Varėnos senelių globos namuose.

Studijų metu atliko praktiką Karalienės Mortos mokykloje, Vilniaus “Vyturio” pradinėje mokykloje, Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje bei Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje.

Vadovai, neturintys pedagoginio išsilavinimo:

Lietuvos skautų sąjungoje dirba vadovai savanoriai, įvairių sričių specialistai (karininkai, teisės atstovai ir kt),  turintys ilgametę patirtį organizacijoje.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461