Šiuolaikinio šokio studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Susipažinimą su šiuolaikinio šokio technika pradėsime nuo visiems įprastų, natūralių  judesių (ėjimas, bėgimas, šuoliukas, lenkimasis ir kt.), palaipsniui pereisime prie sudėtingesnių šiuolaikinio šokio kompozicijos elementų. Užsiėmimų metu daug dėmesio skirsime improvizacijai, kurios tikslas – atskleisti  jaunojo šokėjo individualumą, savitą unikalią techniką, per kurią mokysimės išreikšti save. Kūrybiniame procese ieškosime ne tik savo individualumo, bet ir bendrystės su kitais kolektyvo nariais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai stebės scenos profesionalų pasirodymus, diskutuos šokio klausimais. Mokiniai vertinami žodžiu, skiriami žodiniai paskatinimai, išsakomi pastebėjimai. Mokiniai taip pat vertins kitų nariu pasirodymus, išsakydami savo nuomonę


Mokytojų kvalifikacija

Šokio pedagogikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija.

Pedagoginė patirtis 4m.

Pedagoginės, dalykinės, psichologijos kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Šokio pedagogikos bakalauras, mokytojo kvalifikacija.

Pedagoginė patirtis 4m.

Pedagoginės, dalykinės, psichologijos kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 7–13 m.
Viso vietų: 30