Šiuolaikinio šokio studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +370 60407578
Kaina: 65.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 50.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos dalyviai dalyvaus šiuolaikinio šokio studijos veikloje. Mokysis šiuolaikinio šokio technikų, improvizacijos, kurs patys individualiai bei grupėse, kartu su kviestiniais teatro, dailės, muzikos dėstytojais dalyvaus tarpdisciplininiuose seminaruose. Šoks šiuolaikinio šokio miniatiūrose koncertuose, festivaliuose, bendruomenės bei respublikiniuose renginiuose. Stebės, analizuos, mokysis interpretuoti profesionalius lietuvių bei užsienio šalių autorių šokio spektaklius. Šiuolaikinio šokio studijoje mokiniai tobulės techniškai, ugdys savo kūrybiškumą, lavins fantaziją, bus kultūrinio gyvenimo dalimi. Programos siekis - dalyvius įvairiapusiškai supažindinti su šiuolaikiniu šokiu, jo istorija, samprata bei vieta šiandieniniame pasaulyje, taip pat įvaldyti šiuolaikinio šokio technikas, susipažinti su kūrybiniu procesu, išmokti šoku išreikšti savo kūribines mintis, gebėti dirbti grupėmis ir individualiai, analizuoti bei suvokti šokio vaidmenį kultūriniame kontekste.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai su savo sukurtais etiudais bei pedagogo sukurtomis miniatiūromis pasirodys įvairiuose bendruomenės renginiuose, respublikinėse šventėse, projektuose. Sukurti darbai bus užfiksuoti vaizdo medžiagoje, jų intarpai bei kadrai paviešinti internete.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus kolegija - љokio pedagogikos bakalauras

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - choreografijos magistras


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus kolegija - љokio pedagogikos bakalauras

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - choreografijos magistras


Lektorius: Gabrielia Kuodytė
Lankančiųjų amžius: 11–15 m.