Šiuolaikinio šokio programa 6-18 metų mergaitėms


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Šiuolaikinio šokio programos tikslas - suteikti mokiniams galimybę plėtoti šokio raiškos gebėjimus bei estetinę patirtį ir įgyti kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Šiuolaikinio šokio užsiėmimų metu lavinama koordinacija, lankstumas, muzikalumas, kūrybiškumas, mokoma atlikimo ir šokio technikos subtilybių, gilinimąsi į šokio elementus (judesio jėgą, erdvę, laiką), o taip pat labai daug dėmesio skiriama kūrybinėms užduotims, kurios išlaisvina ne tik judesius, bet ir jausmus.

Baigę programą dalyviai sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie įvairius šokių žanrus, gebės savarankiškai šokti  šiuolaikinio šokio pastatymuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienos pamokos metu kartu su mokiniais aptarsime pamoką bei  įsivertinsim veiklą. Numatyta sukurti 1-2 šiuolaikinius šokius, kuriems muziką ir šokio idėjos išraiškos formas siūlys patys dalyviai, taigi galės pilnai atsiskleisti jų iniciatyva ir gebėjimai.

Sukurti šokiai bus pristatyti Karoliniškių ir klubo bendruomenėms, juos matys programos dalyvių artimieji ir draugai.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461