Šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052120291
El. pastas: kalba@vikc.lt
Kaina: 31.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 16.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą klausytojui, šeštadieninės akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 3 – 4 klasių gimnazistams „Boost Your Language: Yes!“  („Suteik kalbai pagreitį:-Taip!“) ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinimui/ įsivertinimui bus naudojami formalūs ir neformalūs metodai:

Nebaigti sakiniai; Klausimai refleksijai; Saldžioji refleksija; Mokymosi dienoraštis; Voratinklis, Žvaigždė; Gebėjimų įsivertinimo kreivė

Grupės darbo į(si)vertinimas

Pyrago dalijimas; Struktūruoti klausimai; Kompetencijų įsivertinimo lentelė

Kitų grupių vertinimas

Vertinimas spalvotais lapeliais; Vertinimas pagal kriterijus; Balsavimas skaitmeninėmis technologijomis;Darbų parodos patalpose; Savo darbo publikacija internete

Visi vaikai bus skatinami rašyti savo poreikių ir padarytos pažangos dienoraštį, norintys galės įrašyti savo pristatymus, prezentacijas, kalbas, kurias galės publikuoti internete, pvz., Youtube kanale. Dirbant grupėmis, vaikai turės savo rolę, kuri suteiks atsakomybę už tam tikrą darbo dalį. Kadangi grupės bus skatinamos vertinti kitų darbą, tai suteiks motyvacijos vaikui siekti pažangos taip pat.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai įgyję aukštąjį išsilavinimą, kvalifikuoti anglų k. mokytojai, turintys  ilgametės patirties dirbant su moksleiviais.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai įgyję aukštąjį išsilavinimą, kvalifikuoti anglų k. mokytojai, turintys  ilgametės patirties dirbant su moksleiviais.


Lankančiųjų amžius: 17–19 m.
Viso vietų: 10