Šeštadieninė „Žingeiduko“ mokyklėlė


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Dailė, Gamta, ekologija, Etnokultūra
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

"Žingeiduko" mokyklėlėje pamokos yra suskirstytos į dvi dalis - muzikos ir pasaulio pažinimo.

Muzikos pamokose lavinami vaikų muzikiniai gebėjimai, vykdomas meninis ugdymas, skatinamas muzikinis kūrybiškumas, lavinamas ritmo jausmas, vaikai supažindinami su lietuvių liaudies muzikiniu palikimu.

Pasaulio pažinimo pamokose lavinami įvairūs vaikų gebėjimai, vaizduotė, vaikai paruošiami mokyklai (supažindinami su skaičiais, abėcėle), ugdoma higiena, plečiamas akiratis, mokomasi saugaus eismo taisyklių, lavinami bendravimo įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vyks asmeninis įsivertinimas, išmokus tam tikrų naujų dalykų, įgijus naujų žinių ir įgūdžių.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis išsilavinimas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis išsilavinimas.


Lankančiųjų amžius: 3–6 m.
Viso vietų: 12