Šeštadieninė mokyklėlė „AK'MENUKAI“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika, Dailė, Šokis, Teatras, Etnokultūra, Kalbos, Pilietiškumas
Telefonas: +37068791875
Kaina: 45.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 30.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Esmė: šeštadieninė miokyklėlė Pavilnio (ir apylinkių) bendruomenės vaikams:

Turinys:  gamta, muzika, etika ir dailieji darbeliai

Naudos vaikams pagrindimas: skatina meilė gamtai, pilietinę atsakomybę; moko dainų ir šokių, ritmo; ugdo kaimynišką bendruomeniškumą. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje aplinkoje – pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų. 

Ypatingas dėmesys  skiriamas kūrybiniam bendruomeniškumui. Vaikai įdomiai ir linksmai leidžia laiką kūrybiškoje ir draugiškoje vaikams aplinkoje;  pailsi nuo kasdieniškos rutinos, o kartu išmoksta svarbių dalykų – draugauti su jaunesniais kaimynais, rūpintis Gamtos centre gyvenančiais gyvūnais, žaliąja gamta, naudotis įvairiais įrankiais ir instrumentais, drauge dirbti, dainuoti, kurti.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausi vaikų darbeliai bus eksponuojami Pavilnio bendruomenės namuose švenčių metu; Geriausiai dainuojantys vaikai turės galimybę dalyvauti žinomų Lietuvos aktorių rengiamuose profesionaliuose teatro vaidinimuose; Vaikai surengs koncertą tėvams ir kaimynams.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasisi universitetinis . Lietuvių filologija.Lietuvių kalbos mokytojas

Lietuvių kalbos dėstytoja Vilniaus edukologijos universitete

Lietuvių kalbos mokytoja SOROS INTERNATIONAL HOUSE


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasisi universitetinis . Lietuvių filologija.Lietuvių kalbos mokytojas

Lietuvių kalbos dėstytoja Vilniaus edukologijos universitete

Lietuvių kalbos mokytoja SOROS INTERNATIONAL HOUSE


Lankančiųjų amžius: 6–11 m.
Viso vietų: 24

Iki 20 vaikų (jei susidarys viena grupė)

Iki 12 (jei susidarys dvi grupės)