Šešėlių teatro dirbtuvės


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +370 5 2125169
Kaina: 64.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 49.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos esmė yra puoselėti ir atgaivinti šešėlių teatro senąsias tradicijas, jas perteikti vaikams kuriant kūrybines ir menines dirbtuves. Šešėlių teatras – gilias tradicijas turinti XIX a. Lietuvos dvarų žmonių laisvalaikio pramoga, įtraukusi visus šeimos ar net dvaro narius. Tai vissiškai nesudėtingas ir daug techninių kaštų nereikalaujantus užsiėmimas: reikalingas šviesos šaltinis, šešėlinė lėlė, pagaminta iš popieriaus, bei scena (dėžė, šviesi medžiaga ir pan.).

Šios dirbtuvės skatina vaikų kūrybiškumą, saviraišką, meninius, aktorinius, piešimo sugebėjimus, skatina vaizduotę, kūrybos rėmų nebuvimą, darbą grupėje siekiant bendrų rezultatų. Dirbtuvės skatina domėtis Lietuvos ir Europos praeitimi, kultūriniu paveldu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Stropiau mokytis bei stengtis motyvuos darbas grupėje, individualių bei grupės draugų kūrybinių ir meninių minčių reiškimas ir diskutavimas apie jas, darbų lyginimas tarpusavyje ir skirtingų bei unikalių savybių atradimas. Vaikus siekti pažangos skatins kuo gyviau, kūrybingiau ir šmaikščiau pasirodyti kuriamame spektaklyje.


Mokytojų kvalifikacija

aukštasis aktorinis išsilavinimas;

pedagogo kvalifikacija


Mokytojų kvalifikacija

aukštasis aktorinis išsilavinimas;

pedagogo kvalifikacija


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.