Sėkmės laboratorija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 85276572
Kaina: 20.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa akredituota

 1. „Sėkmės laboratorija“ skirta jaunimui nuo 15 iki 19 m., norintiems sustiprinti pasitikėjimą savimi, pažinti save, lavinti savo asmenines savybes, įgyti teorinių ir praktinių žinių apie lyderystę, bendradarbiavimo ir vadovavimo įgūdžių.
 1. metu mokysimės dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas, išsakyti savo nuomonę, išgirsti kitus bei priimti save tokį, koks esi. Mokysimės suprasti tarpusavio santykius, ugdysime toleranciją ir supratimą. Jaunimas bus mokomas kaip tikslingai susiplanuoti savo laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo svajones!

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

 1. dalyviai bus skatinami įsivertinti patys, daryti savianalizę, reflektuoti komandoje. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus aptarimas. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmens laisvei pasisakyti, nebijoti išreikšti savo mintis, įsitraukti į sprendimų priėmimą. „Jaunųjų lyderių mokykla“ turės „Idėjų dėžutę“, į kurią galima bus mesti pasiūlymus, pageidavimus, išsakyti pastabas ir trūkumus.
 1. kelti bus sukurtos „Džiaugsmo dozė“ knygos, kuriose dalyviai segs savo testų rezultatus, atliktus darbus, atrastas naujas savybes, talentus, kūrybines idėjas ir pozityvias mintis.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus Universiteto sociologijos bakalauras ir Vilniaus Universiteto viešųjų ryšių magistras.

Pedagoginių psichologinių žinių kursas (2018 m.)

VšĮ „Menų terapijos centro“ programos „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ (kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro programos „Šokis ir judesys sveikatai“ kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Keturių metų patirtis neformaliame ugdyme, turimos kompetencijos:

 • kultūrinių ir socialinių aspektų integravimas įgyvendinant ugdymo turinį
 • ugdytinių ir jų raidos ypatumų suvokimas
 • pagalbos teikimas mokantis ir ugdytinių motyvavimas
 • saugios ir atviros ugdymosi aplinkos kūrimas
 • skatinančios ir kūrybiškos ugdymosi aplinkos kūrimas
 • ugdymo užduočių planavimas ir metodų taikymas
 • psichologinių žinių taikymas įgyvendinant ugdymo turinį
 • dailės terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms
 • šokio-judesio terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus Universiteto sociologijos bakalauras ir Vilniaus Universiteto viešųjų ryšių magistras.

Pedagoginių psichologinių žinių kursas (2018 m.)

VšĮ „Menų terapijos centro“ programos „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ (kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro programos „Šokis ir judesys sveikatai“ kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Keturių metų patirtis neformaliame ugdyme, turimos kompetencijos:

 • kultūrinių ir socialinių aspektų integravimas įgyvendinant ugdymo turinį
 • ugdytinių ir jų raidos ypatumų suvokimas
 • pagalbos teikimas mokantis ir ugdytinių motyvavimas
 • saugios ir atviros ugdymosi aplinkos kūrimas
 • skatinančios ir kūrybiškos ugdymosi aplinkos kūrimas
 • ugdymo užduočių planavimas ir metodų taikymas
 • psichologinių žinių taikymas įgyvendinant ugdymo turinį
 • dailės terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms
 • šokio-judesio terapijos metodų taikymas skirtingoms amžiaus grupėms


Lektorius: Elvyra Vidžiūnaitė
Lankančiųjų amžius: 15–18 m.