Saviugda


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Užsiėmimų metu bus naudojamas meno terapijos metodas. Šioje programoje dažniausiai bus praktikuojamas tapymas bei piešimas, kurių pagalba išsakomi vaizdiniai, asociacijos, fantazijos, mintys, jausmai, interpretacijos apie piešinius. Programos dalyviai įgis gebėjimų tyrinėti vaizdinius, asmeninius pojūčius, juos analizuoti. Suvoks praeities patyrimų poveikį dabarčiai. Lavins refleksijos, empatijos įgūdžius.

Pagrindinis programos tikslas – kūrybos procese skatinti vaikus ir jaunuolius išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Programos uždaviniai:

  1. Užsiėmimų metu mokyti vaikus ir jaunuolius atpažinti ir įvardinti savo paties emocijas, geriau suprasti jausmų priežastis, suvokti skirtumą tarp jausmų ir veiksmų;
  2. Ugdyti empatijos jausmą, lavinti savivokos įgūdžius.
  3. Ugdyti pasitikėjimą savimi, formuoti bendravimo įgūdžius.

Veiklos priemonės:

  1. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai;
  2. Darbas naudojant dailės terapijos metodą;
  3. Refleksyvus rašymas;
  4. Savistaba.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, norintys pažinti savo asmenybę turės galimybę dalyvauti anoniminiuose asmenybės ypatumų tyrimuose, o programos pabaigoje turės galimybę įsivertinti kaip kito asmenybės ypatumai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.
Viso vietų: 40