Savęs pažinimas


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

 

Programos uždaviniai:

  1. Padėti asmenybei įveikti savo emocinius ir elgesio sunkumus;
  2. Asmenybės saviugda, savikorekcija ir savikūra.

 

Veiklos priemonės.

Darbui saviugdos grupėje bus taikomos tokios pagalbinės priemonės:

  1. Darbas naudojant dailės terapijos metodą;
  2. Darbas naudojant muzikos terapijos metodą;
  3. Refleksyvus rašymas;
  4. Savistaba.

 

Laukiami rezultatai:

1. Ugdytiniai vertins save adekvačiai, pasitikės savimi ir realistiškai vertins savo gebėjimus, nesikrims dėl savo trūkumų, bet stengsis juos koreguoti.

2. Ugdytiniai tiki ir pasitiki savimi ir pagal savo amžių yra pakankamai savarankiška.

3. Ugdytiniai nejaučia nuolatinės baimės, pykčio, susirūpinimo ar kaltės jausmo. Nėra fiziškai ar emociškai įsitempę.

4. Ugdytiniai geba palaikyti šiltus asmeninius santykius, turi bent vieną artimą žmogų, rūpinasi savi ir šalia esančiais.

5. Domisi kitais žmonėmis ir jaučiasi šiek tiek atsakingais už kitų žmonių gerovę.

6. Jaučiasi grupės dalimi.

7. Priima nuosaikią atsakomybę, lavina savo sugebėjimus ir siekia savirealizacijos.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, norintys pažinti savo asmenybę turės galimybę dalyvauti anoniminiuose asmenybės ypatumų tyrimuose, o programos pabaigoje turės galimybę įsivertinti kaip kito asmenybės ypatumai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, psichologijos mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos


Lankančiųjų amžius: 10–16 m.
Viso vietų: 12