Saulės mitai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Etnokultūra
Telefonas: 852443773
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos tikslas: studijuojant Lietuvos etnologų veikalus, kuriant spektaklį „Saulės mitai“, siuvant stilizuotus senovės lietuvių drabužius vaikai ir jaunuoliai įgis kultūrinę bei socialinę kompetenciją, puoselės tautines vertybes ir tradicijas bei vykdys etnokultūrinę sklaidą.

Programos uždaviniai:

1) Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams įgyti etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicinius etninius ir estetinius idealus.

2) Formuoti asmenybę, gebančią perimti kultūros paveldą per tautosakos pažinimą.

3) Kuriant stilizuotus senovės lietuvių drabužius ugdyti vaikų ir jaunuolių etnokultūrinį mąstymą, plėtoti gebėjimus ir skatinti kūrybiškumą.

4) Analizuojant įvairius tautosakos kūrinius, atrinkti tinkamiausius ir parengti spektaklio „Saulės mitai“ scenarijų.

5) Vykdyti lietuvių etnokultūrinę sklaidą pristatant tautosakos motyvais sukurtą spektaklį „Saulės mitai“ bei surengta vaikų piešinių parodą „Stilizuoti lietuvių drabužiai“.

 

Projekto įgyvendinimo etapai:

I- etapas: idėjos pristatymas, lietuvių etnologų veikalų studijos. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

II- etapas: tautosakos tekstų analizė ir parinkimas. Spektaklio scenarijaus rašymas. Scenografijos kūrimas. Senovės lietuvių drabužių eskizavimas. Užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

III- etapas: pagal parengtus eskizus spektaklio veikėjų drabužių siuvimas. Praktiniai užsiėmimai vyktų 2 kartus per savaitę.

Spektaklio kūrimas. Repeticijos vyktų 2kartus per savaitę.

IV- etapas: įvyks lietuvių tautosakos motyvais sukurto spektaklio „Saulės mitai“ premjera.

V- etapas: projekto vertinimas (projekto dalyvių anketinė apklausa). Projekto apibendrinimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, vyr. mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, 20m. pedagoginė patirtis, vyr. mokytojo kvalifikacija, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 8–16 m.
Viso vietų: 20