Saugaus eismo mokymo programa


Veiklos tipas: Kitos programos vaikams ir jaunimui
Veiklos sritis ir rūšis: Saugus eismas
Telefonas: +37052343944
El. pastas: rastine@vismc.lt
Kaina: 2.00 € už kartą
Programa neakredituota

   Mokymo programos esmė - formuoti vertybines nuostatas: jausti pareigą ir asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje.

   Programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti ir plėtoti saugios elgsenos eismo aplinkoje kompetenciją. Siekti, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir aplinkinių saugumu eismo aplinkoje.

   Programos uždaviniai:

  • Formuoti mokinių supratimą apie kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, numatyti ir atpažinti eismo aplinkos grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, taikyti žinomus saugaus eismo modelius, naudotis pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis ir būdais;
  • Ugdymo turinį sieti su asmenine patirtimi.

  Programos reikalingumas.

Mokymo programa padės susidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį, laiku pastebėti ir įvertinti pavojaus šaltinius. vertinti ir koreguoti savo kaip eismo dalyvio elgesį, veikti adekvačiai turimai informacijai, pagrįstai priimti sprendimą ir jį įgyvendinti.

Žinos ir supras, kaip tinkamai naudotis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis, suformuluoti elgesio principus, kurių laikantis eismo rizika mažėtų, įvardinti veiksnius, ribojančius eismo dalyvių  saugumą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos žinių vertinimai, apibendrinimai, praktinių užduočių atlikimas.


Lankančiųjų amžius: 4–18 m.