Šachmatų žaidimo pagrindai


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: 85276572
Kaina: 10.14 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Šachmatai vysto ne tik loginį, bet ir kūrybinį mąstymą. Šis išties karališkas žaidimas skatina strategiškai mąstyti, moko į šachmatų lentoje susiklosčiusią situaciją pažvelgti iš skirtingų pusių, ieškoti alternatyvų ir nepasiduoti tol, kol nėra išnaudoti visi galimi variantai. Išmokę spręsti problemas žaidimų lentoje šį gebėjimą nesunkiai pritaikysite ir realiame gyvenime. Programa skirta 7-14 metų vaikams, siekiant juos išmokyti savarankiškai mąstyti ir priimti atsakingus sprendimus, ugdyti komunikabilumą ir supratingą tarpusavio bendravimą, korektiškai

spręsti ir įveikti susidariusias problemas, efektyviai panaudoti įgūdžius ir įgytą žaidybinę praktiką

įvairiose gyvenimo situacijose. Mokiniai greičiau susiformuos kaip individualybės ir išmoks sėkmingiau ir drąsiau elgtis visuomenėje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Bus rengiamos įvairūs konkursai bei varžybos. Planuojamas dalyvavimas šachmatų  turnyruose. Vaikai bus skatinami žodiniais pagyrimais, medaliais, sutartiniais ženklais (lipdukais, štampukais), pažanga bus vertinama testų, žaidimų pagalba.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis pedagoginis, šachmatų treneris aukščiausios kategorijos. 27 metai pedagoginis darbo stažas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis pedagoginis, šachmatų treneris aukščiausios kategorijos. 27 metai pedagoginis darbo stažas.


Lankančiųjų amžius: 7–13 m.
Viso vietų: 24