Šachmatų studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 21.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 6.00 € mėnesiui
Programa akredituota

LVJC šachmatų studijoje ugdytiniai mokysis bei tobulins šachmatų žaidimo pagrindų debiutinės teorijos bei endšpilio technikas, ugdys mąstymą, koncentraciją ir problemų sprendimo įgūdžius. Bus sudarytos galimybės išbandyti save dalyvaujant šachmatų turnyruose LVJC ir šalies renginiuose, o taip pat ir uždavinių sprendimo konkursuose. Ugdytiniai išmoks naudotis kompiuterine programa organizuojant bei pravedant varžybas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Geriausias ugdytinių pažangos rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų žaidimas. Kiekvieno užsiėmimo metu vaiko žaidimas, jo dalyvavimas veikloje atskleidžia vaiko sugebėjimus, padeda apmąstyti savo veiklą ir sekti progresą. Kiekvieno užsiėmimo metu yra vykdomi aptariami individualiai su mokytoju arba grupėje. Poriniai žaidimai ir jų rezultatai yra kaip priemonė analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui pasireikšti ten, kur jam sekasi geriausiai ir tokiu būdu pajusti sėkmės skonį. Bet kartu tam pasitarnaus ir organizuojami LVJC arba šalies turnyrai. Be to, visiems programos dalyviams yra išduodami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro programos baigimo pažymėjimai, paliudijantys, kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas vaikai ugdė programos metu.


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovas yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojas, turintis 18 metų patirtį įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vedant šachmatų užsiėmimus: Algirdas Bandza baigė Lvovo valstybinį kūno kultūros institutą, fizinės kultūros treneris, šachmatų dėstytojas. Neformaliojo švietimo mokytojas yra sporto meistras, Lietuvos šachmatų čempionas, tarptautinių turnyrų dalyvis ir laimėtojas. Šachmatai – jo laisvalaikis, darbas ir gyvenimas. Turima patirtis leidžia mokytojui įdomiai mokyti vaikus ir jaunuolius, parodant, kad šachmatai – tai geriausi pratimai logikai ir dėmesio koncentracijai.


Mokytojų kvalifikacija

Programos vadovas yra Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojas, turintis 18 metų patirtį įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vedant šachmatų užsiėmimus: Algirdas Bandza baigė Lvovo valstybinį kūno kultūros institutą, fizinės kultūros treneris, šachmatų dėstytojas. Neformaliojo švietimo mokytojas yra sporto meistras, Lietuvos šachmatų čempionas, tarptautinių turnyrų dalyvis ir laimėtojas. Šachmatai – jo laisvalaikis, darbas ir gyvenimas. Turima patirtis leidžia mokytojui įdomiai mokyti vaikus ir jaunuolius, parodant, kad šachmatai – tai geriausi pratimai logikai ir dėmesio koncentracijai.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 30