Šachmatų pamokos pradedantiesiems Vilniaus mieste


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065729557
Programa akredituota

Šia programa siekiama išmokyti vaikus žaisti šachmatais. Programos klausytojai yra supažindinami su šachmatų lenta ir figūromis, jų vertėmis bei pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis. Vėliau yra mokoma, kaip teisingai pradėti partiją baltosiomis ir juodosiomis figūromis (pagrindiniai debiutai), kaip duoti varžovui matą su skirtingomis figūromis (valdove ir bokštu, dviem bokštais, valdove ir karaliumi, bokštu ir karaliumi ir t.t. Programos metu pristatoma šachmatų teorija yra iliustruojama pavyzdžiais, todėl vaikai sprendžia daug šachmatų užduočių ir dalyvauja mokyklos bei tarpmokykliniuose turnyruose). Programą išklausę vaikai ne tik išmoksta žaisti šachmatais, bet ir mokomi sutelkti dėmesį, todėl gali pagerėti dėmesio koncentracija; lavinama atmintis bei loginis mąstymas; žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį; o taip pat ugdomi bendravimo ir socializacijos įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų motyvacija dalyvauti šachmatų  pamokėlėse ir siekti pažangos bus skatinama per visų grupės narių aktyvumo įvertinimą diplomais, o geriausiųjų įvertinimą medaliais ir taurėmis mokyklos ir tarpmokykliniuose bei šeimų šachmatų turnyruose. Ugdytinių mokymosi pažanga ir pasiekimai bus vertinti pagal kontrolinius normatyvus bei testavimo rezultatus (įvairių užduočių sprendimą, atsakymus į užduotus klausimus ir t.t.).


Mokytojų kvalifikacija

Visi programos mokytojai pagal LR švietimo įstatymą gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, t.y. jie yra pedagogai ar pedagoginių-psichologinių žinių kursą išklausę asmenys. Be to, programos mokytojų pedagoginė patirtis svyruoja nuo kelių iki keliasdešimties metų, jie yra nacionalinių ir tarptautinių šachmatų turnyrų prizininkai ar nugalėtojai


Mokytojų kvalifikacija

Visi programos mokytojai pagal LR švietimo įstatymą gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, t.y. jie yra pedagogai ar pedagoginių-psichologinių žinių kursą išklausę asmenys. Be to, programos mokytojų pedagoginė patirtis svyruoja nuo kelių iki keliasdešimties metų, jie yra nacionalinių ir tarptautinių šachmatų turnyrų prizininkai ar nugalėtojai


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461