Šachmatų pamokos pažengusiems Vilniaus mieste


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065729557
Programa akredituota

Šia programa siekiama tobulinti jau mokančių žaisti šachmatais vaikų žaidimo įgūdžius. Programos klausytojai yra mokomi taktinių ir strateginių šachmatų žaidimo paslapčių, t.y. dvigubo smūgio, šakutės, surišimo, atviro šacho ir užslėpto puolimo, tiesinio smūgio, figūros gaudymo, įviliojimo/išviliojimo, varžovo gynybos sugriovimo ir t.t. Mokymas vyksta pagal taisyklę „nuo paprasto prie sudėtingo“, todėl kiekviena programos tema yra pristatoma, sprendžiant vis sudėtingesnius uždavinius ir analizuojant vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Programos metu įgytos žinios yra perteikiamos praktiniais pavyzdžiais, todėl vaikai sprendžia daug praktinių šachmatų užduočių ir turi galimybę dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose šachmatų turnyruose. Be to, programą išklausę vaikai mokomi sutelkti dėmesį, todėl gerėja dėmesio koncentracija, lavinama atmintis bei loginis mąstymas, žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį, o taip pat ugdomi bendravimo bei socializacijos įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų motyvacija dalyvauti šachmatų  pamokėlėse ir siekti pažangos bus skatinama per visų grupės narių aktyvumo įvertinimą diplomais, o geriausiųjų įvertinimą medaliais ir taurėmis mokyklos ir tarpmokykliniuose bei šeimų šachmatų turnyruose. Ugdytinių mokymosi pažanga ir pasiekimai bus vertinti pagal kontrolinius normatyvus bei testavimo rezultatus (įvairių užduočių sprendimą, atsakymus į užduotus klausimus ir t.t.).


Mokytojų kvalifikacija

Visi programos mokytojai pagal LR švietimo įstatymą gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, t.y. jie yra pedagogai ar pedagoginių-psichologinių žinių kursą išklausę asmenys. Be to, programos mokytojų pedagoginė patirtis svyruoja nuo kelių iki keliasdešimties metų, jie yra nacionalinių ir tarptautinių šachmatų turnyrų prizininkai ar nugalėtojai.


Mokytojų kvalifikacija

Visi programos mokytojai pagal LR švietimo įstatymą gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, t.y. jie yra pedagogai ar pedagoginių-psichologinių žinių kursą išklausę asmenys. Be to, programos mokytojų pedagoginė patirtis svyruoja nuo kelių iki keliasdešimties metų, jie yra nacionalinių ir tarptautinių šachmatų turnyrų prizininkai ar nugalėtojai.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461