„Šachmatų kelias“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052728791
Kaina: 8.69 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

    Būrelyje mokiniai supažindinami su šachmatų istorija, žaidimo teorija, jo struktūrinėmis partijos dalimis (debiutu, mitelšpilio, endšpiliu). Skiriamos praktinės užduotys, organizuojami turnyrai, mokoma dirbti grupėje, skatinamas iniciatyvumas, atsakomybės prisiėmimas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Viktorinos, turnyrai, žodiniai ir simboliai pasveikinimai (diplomai, saldainiai).


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis – istorijos bakalauras su istorijos mokytojo kvalifikacija (VPU, dabar LEU) bei Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistras (MRU) Darbo patirtis nuo 2007 m. įvairiose švietimo įstaigose šachmatų būrelio vadovas, bei istorijos mokytojas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis – istorijos bakalauras su istorijos mokytojo kvalifikacija (VPU, dabar LEU) bei Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistras (MRU) Darbo patirtis nuo 2007 m. įvairiose švietimo įstaigose šachmatų būrelio vadovas, bei istorijos mokytojas.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 12

Gali dalyvauti vaikai turintys fizinę negalią.