Rytų kovos menų būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37052728791
Kaina: 11.59 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Rytų kovos menų pamokos, kurių metu vaikai mokomi TaeKwonDo kovos technikos pagrindų padeda treniruoti fizinius įgūdžius, koncentraciją, koordinaciją ir drausmę.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vykdomi privalomi patikrinimai, egzaminai, galimas pasirinkimas dalyvauti seminaruose, atestacijose. oordinaciją ir drausmę.


Mokytojų kvalifikacija

Kūno kultūros pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Kūno kultūros pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.
Viso vietų: 12