Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37063340003
Programa akredituota

Užsiėmimų tikslas yra padėti mokiniams geriau suprasti šiuolaikines technologijas, parodyti naujus būdus, kaip jas galima panaudoti naudingiems įgūdžiams formuoti. Taip pat siekiama ugdyti savarankišką domėjimąsi naudingu technologijų naudojimu. Mokiniai bus mokomi komandinio ir individualaus darbo būdais. Užsiėmimų metu siekiama gauti ir vystyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį remiantis mokinių patirtimi mokantis ir praktiškai taikant užsiėmimuose įgytas žinias mokykloje, kituose neformaliojo ugdymo būreliuose, kitoje veikloje ir ateityje kuriant savo verslą.

Prireikus mokymo medžiaga atnaujinama papildymais, palengvinančiais jos įsisavinimą. Mokymų metu teorija užima ne daugiau 30% ugdymo laiko. Teorijos dėstymo metu bus skatinamas mokinių ir mokytojų dialogas, ypač siūlant savarankiškumo įgūdžių lavinimo būdus, bus remiamasi realiomis mokinių patirtimis, kviečiama prisiminti pavyzdžių, panašių į pateiktuosius mokymų metu. Didžiausias dėmesys ir 70% mokymų laiko bus skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti. Siekiant, kad mokiniai gerai suprastų, kaip natūralų polinkį naujovėms nukreipti naudinga linkme, bus vykdomos programavimo, trimačio projektavimo, elektronikos, mechatronikos, inžinerijos užduotys.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Moksleiviai bus skatinami ne tik įsigilinti į atskiras mokymo programos temas ir elementus, tačiau ir juos susieti tarpusavyje, siekiant sukurti išradimą ar rasti technologinį sprendimą visuomenėje, mokykloje ar kitoje aplinkoje egzistuojančiai problemai išspręsti. Taip pat bus skatinama su savo kūriniais dalyvauti konkursuose ir parodose. Kiekvieno mėnesio ir semestro pabaigoje moksleiviai tarpusavyje aptars savo darbo rezultatus, įvertins vieni kitų darbus ir duos vieni kitiems patarimų, taip skatinant diskusiją ir bendradarbiavimą grupėse. Kas du mėnesius vyks atvirų durų diena, kur sukurti rezultatai bus pristatomi moksleivių tėvams ir su mokytojais aptariami moksleivių pasiekimai.

 


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai turi universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir/arba yra technologinių mokslų atstovai įgiję universitetinį išsilavinimą arba jo siekiantys. Visi mokytojai turi patirties dirbant su vaikais technologijų mokymų srityje. Kartu su mokytojais visuose užsiėmimuose dirba asistentai, buvę geriausi Robotikos mokyklos mokiniai.

Pagrindiniai mokytojai:

Paulius Briedis turi bakalauro laipsnį įgytą Vilniaus universitete, taip pat šiuo metu siekia gauti pedagogo profesinę kvalifikaciją Kauno Technologijos universitete. Yra VŠĮ Robotikos mokykla įkūrėjas ir vystytojas, įvairių technologinių-edukacinių projektų Lietuvoje sumanytojas.

Kristina Girčytė turi bakalauro laipsnį įgytą Lietuvos Edukologijos universitete. Turi pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Vytautas Vosylius turi Fizikos bakalauro ir magistro laipsnius.

Rimantas Bieliauskas siekia įgyti programavimo ir internetinių technologijų bakalauro laipsnį. Išklausęs pedagogikos ir psichologijos žinių kursą.


Mokytojų kvalifikacija

Mokytojai turi universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir/arba yra technologinių mokslų atstovai įgiję universitetinį išsilavinimą arba jo siekiantys. Visi mokytojai turi patirties dirbant su vaikais technologijų mokymų srityje. Kartu su mokytojais visuose užsiėmimuose dirba asistentai, buvę geriausi Robotikos mokyklos mokiniai.

Pagrindiniai mokytojai:

Paulius Briedis turi bakalauro laipsnį įgytą Vilniaus universitete, taip pat šiuo metu siekia gauti pedagogo profesinę kvalifikaciją Kauno Technologijos universitete. Yra VŠĮ Robotikos mokykla įkūrėjas ir vystytojas, įvairių technologinių-edukacinių projektų Lietuvoje sumanytojas.

Kristina Girčytė turi bakalauro laipsnį įgytą Lietuvos Edukologijos universitete. Turi pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Vytautas Vosylius turi Fizikos bakalauro ir magistro laipsnius.

Rimantas Bieliauskas siekia įgyti programavimo ir internetinių technologijų bakalauro laipsnį. Išklausęs pedagogikos ir psichologijos žinių kursą.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461