„Robotika"


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: 868738117
Programa neakredituota

Edukacija sukurta remiantis STEAM metodika. Programos dalyviai suvoks

pagrindinius elektronikos, projektavimo principus. Mokysis konstruoti erdvėje judančius, šviečiančius robotus ir kitus elektronikos prietaisus. Išmoks programuoti Scratch programine kalba kuri vaikams padės kurti animacijas, piešti savo personažus, kurti muziką, valdyti suprojektuotus robotus. Programa skatins vaikus atrasti egzistuojančias problemas, pažinti problemų atsiradimo priežastis ir kurti inovatyvius jų sprendimo būdus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programa sudaryta taip, jog skatintų kuo didesnį ugdytinių įsitraukimą į ugdomąją veiklą. Vaikai įgalinami aktyviai veikti, diskutuoti. Viena pagrindinių ugdytojo vertybių – lygiavertis santykis su vaiku. Atsižvelgiama į vaikų poreikius ir suteikiama galimybė patiems ugdytiniams pagal poreikius projektuoti ir koreguoti ugdymo planą, metodiką.


Mokytojų kvalifikacija

Baigtos socialinės pedagogikos, taikomosios istorijos studijos. Gilinamos specialiosios pedagogikos žinios magistro studijose. Turimi VšĮ „Vaiko labui“ prevencinių programų „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“ pažymėjimai. Darbo patirtis pozityviosios tėvystės stovyklose, seminaruose VšĮ „Vaikų ugdymui“. Darbo patirtis su socialinės rizikos šeimomis VšĮ „SOS Vaikų kaimai“. Socialinio pedagogo darbo patirtis Vilniaus lopšelyje – darželyje „Aušrelė“. Edukacinių programų kūrimo ir vykdymo patirtis VšĮ „Lietuvos socialinių programų fondas“.


Mokytojų kvalifikacija

Baigtos socialinės pedagogikos, taikomosios istorijos studijos. Gilinamos specialiosios pedagogikos žinios magistro studijose. Turimi VšĮ „Vaiko labui“ prevencinių programų „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“ pažymėjimai. Darbo patirtis pozityviosios tėvystės stovyklose, seminaruose VšĮ „Vaikų ugdymui“. Darbo patirtis su socialinės rizikos šeimomis VšĮ „SOS Vaikų kaimai“. Socialinio pedagogo darbo patirtis Vilniaus lopšelyje – darželyje „Aušrelė“. Edukacinių programų kūrimo ir vykdymo patirtis VšĮ „Lietuvos socialinių programų fondas“.


Lankančiųjų amžius: 6–11 m.
Viso vietų: 75