Radioelektronikos būrelio programa


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Technologijos
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Kaina: 25.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelyje vaikai mokosi savarankiškai konstruoti nesudėtingus radioelektronikos prietaisus ir juos derinti, plečia fizikos ir matematikos žinias, susipažįsta su Lietuvos radijo istorija, radiotechnikos panaudojimu, radiotechninėmis specialybėmis (pvz., radioinžinieriaus, radiomontuotojo, radiomechaniko). Užsiėmimai mokiniams leidžia įgyti įvairių gebėjimų, skatina jų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą. Lankydami būrelį vaikai gali patikrinti praktinius savo įgūdžius, išbandyti įvairius instrumentus, susipažinti su medžiagomis ir radioelementais, susipažinti su matavimo prietaisais, išmokti jais naudotis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytiniams organizuojami konkursai, organizuojamos išvykos į tarptautinius konkursus, kuriuose galima laimėti vertingų prizų ir diplomų.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytojas,  18  m. būrelio vadovo darbo patirtis, nuolat tikslingai atnaujinu žinias ir lavinu įgūdžius.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, vyr. mokytojas,  18  m. būrelio vadovo darbo patirtis, nuolat tikslingai atnaujinu žinias ir lavinu įgūdžius.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 12