Python programavimo kalbos ir internetinės svetainės kūrimo programa Jauniams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37062079121
El. pastas: info@smarttech.lt
Programa neakredituota

suteikti žinių, suteikti bazines ir įvairialypes vadybos, istorijos ir kitų dalykų žinias, kurios bus naudojamos kuriant mokinio pasirinkto modelio darbą. Suteikti žinias, kaip yra kuriama internetinės svetainės duomenų bazė ir kokios yra patogiausios duomenų perkėlimo programos. Taip pat kaip yra įsigyjamas domenas ir kaip pasirenkamas hostingas, internetinės svetainės kūrimo procesui įgyvendinti. Mokiniams bus talkinama, kaip rinkti, analizuoti, sisteminti ir paskirstyti informaciją, siekiant sukurti norimą internetinę svetainę. Kurso metu bus išdėstyti PYTHON programavimo kalbos pagrindai ir pateikiamos praktinės užduotys (lavinant įgūdžius ir tikrinant mokinių rezultatus). Siekiant sukurti vizualiai atrodančią svetainę, mokiniai bus mokomi GIMP atvaizdų apdorojimo programos pagrindų. Taip pat bus išdėstyta medžiaga apie informacijos talpinimą internete ir siekiant išvengti plagijavimo bei neteisėtos informacijos talpinimo. Kurso metu bus suteikiamos žinios, kaip taisyklingai panaudoti socialinius tinklus savo reikmėms ir mokoma ko bei kada nereikia talpinti internetinėje erdvėje, siekiant išvengti nereikalingos informacijos sklaidos ir jos nutekėjimo. Taip pat bus mokoma, kaip reikia rašyti komentarus ir kelti informaciją, nepažeidžiant kitų vartotojų teisių. Užsiėmimai vyksta 1-3 k. per svavaitę.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Medžiagos įsisavinimas vertinamas testais, galutiniame rezultate baigiamasis darbas vertinamas pažymiu, išduodamas pažymėjimas, nurodant išeitas temas ir žinių įvertinimą.


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, patirties dirbant su vaikais, gerus bendravimo įgūdžius


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, patirties dirbant su vaikais, gerus bendravimo įgūdžius


Lektorius: -
Lankančiųjų amžius: 11–15 m.