Psichologijos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852443773
Kaina: 7.24 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis programos tikslas: ugdyti psichiškai ir fiziškai sveiką asmenybę, gebančią suvokti savo problemas ir jas spręsti.

Programos uždaviniai:

  1. Padėti vaikams kaupti vertybinę patirtį, ugdyti veiklos bei elgesio įgūdžius bei įpročius;
  2. Padėti vaikams plėtoti savęs ir aplinkos supratimą;
  3. Padėti suprasti tikrovę, įgyti adekvačią motyvaciją;
  4. Padėti vaikams pažinti jausmus ir emocijas;
  5. Ugdyti socialinius įgūdžius būtinus normaliai egzistencijai.

     


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Sistemingai ir reguliariai organizuojamos vaikų rezultatų aptarimas, dalyvaujama įvairiuose konkursuose. Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius


Lankančiųjų amžius: 12–18 m.
Viso vietų: 6