Prosocialus sporto klubas: Pedagoginis ir didaktinis prosocialumo modelis (PDP modelis) (nauja)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas, Pilietiškumas
Telefonas: 852104134
El. pastas: Sn713@hotmail.com
Programa neakredituota

Terminas prosocialumas yra veidrodinis apibrėžimas to, kas psichologijoje apibrėžiama kaip provisuomeninis elgesys. Tai reiškia kai veiksmus, kurie teikia naudos kitiems asmenims ar visuomenei, suteikia bendruomenė ar žmonių grupė, apibūdinama kaip pagalbininkai ir neturintys jokios naudos iš jo/jos veiksmų.

       Todėl "provisuomeninis elgesys" gali būti apibrėžiamas kaip savanoriškų veiksmų, skirtų padėti arba būti naudingu kitam asmeniui arba asmenų grupei nesitikint jokios naudos ar atlygio.  Kol šie veiksmai  naudingi gavėjui, jie taip pat gali būti „brangūs“ naudos davėjui. Vienas iš jų turi nuspręsti, ar padėti kitiems savo sąskaita. Svarstant provisuomeninį elgesį, išoriniai, aiškūs veiksmai yra pabrėžiami; priešingai negu vidiniai, “paslėpta” motyvacija šiems provisuomeniniams veiksmams. Provisuomeninis elgesys reiškia ir fizinį, ir protinį kitų gerinimą.

       Kartu su šia provisuomeninio elgesio idėja vystosi prosocialumo koncepcija. Mokslinis pagrindas yra gerai apibrėžtas vadinamosios “žaidimų  teorijos”, kuriai gali būti priskiriamas vienas iš didžiausių įnašų.

       Ši teorija yra plėtojama eksperimentiniais protokolais (“žaidimais”). Šie žaidimai gali būti naudojami vertinant skirtumus tarp individų, aplinkybių  ir  elgesio kultūros lygiu. Vietoj to, kad klausti ko nors apie pagalbos kitiems svarbą, pavyzdžiui, eksperimentinis žaidimas atskleidžia, ar jie iš tikrųjų padės kitiems tais atvejais, kurių metu jie patirs realius finansinius nuostolius.  Praktiniu požiūriu, kai individas turi susidurti su ekonominiu iššūkiu, t.y. pasikeitimu, jis/ji yra natūraliai stumiami link pusiausvyros.

       Bendruomenei yra naudingas visų jos dalių bendradarbiavimas, kol asmuo suvoks pagalbos, užuojautos ir kaimyninio bendravimo privalumus.

       Veiksmą galima vadinti prosocialiu, jei jo tikslas yra ne asmeninė gerovė, o bendri aplinkinių interesai, o veiksmo metu žmogus gerbia ir neperžengia visiems priimtinų taisyklių (net jei jos nerašytos), užtikrina kitų gerovę ir yra socialinės grupės ar bendruomenės dalis.

Prosocialūs veiksmai gali būti:

  • Psichinė ar psichologinė pagalba
  • Dalinimaisi  jausmais (empatija)
  • Dėmesio kreipimas į kitų problemas taip padidinat jų saugumo jausmą
  • Pastebėti ir vertinti kitų požiūrius ir skirtumus
  • Aplinkinių gynimas nuo grėsmės

       Pedagogai gali plėtoti prosocialumą kuriant saugius ryšius ir lavinančią bendruomenę, modeliuojant provisuomeninį elgesį, nustatant prosocialius lūkesčius ir remiant šeimas.

       Programa numato integruotus užsiėmimus, turinčius fizinio lavinimo, mankštinimo, sportinių žaidimų elementus.

       Turinys pritaikytas socialiai atstumtoms grupėms.


Lektorius: Svetlana Novopolskaja
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 20