„Programavimo valandėlė“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Informacinės technologijos
Telefonas: 860067930
Programa akredituota

Moksleiviai užsiėmimų metu, panaudodami konstruktyvias Imagine Logo, Scratch programas ir kurdami žaidimus, filmukus, mokysis programavimo pagrindų, kūrybiškumo, problemų sprendimo. Susipažins su platesnėmis informacinių technologijų taikymo galimybėmis praktikoje, panaudodami mokomąją aplinką ScratchX ir elektronines priemones codebug („Išmaniuosius vabaliukus"). Užsiėmimų metu siekiama ugdyti mąstantį kūrėją, ne tik technologijų vartotoją. Moksleiviai, atlikdami užduotis, mokysis kūrybiškumo, kelti idėjas, ieškoti problemos spendimo būdu, pozityviai bendrauti, gerbti kitų nuomonę, vertinti savo ir draugų darbą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po užduoties įvykdymo pokalbio metu vaikai vertins savo ir draugų darbą. Įvertins, kurio vaiko idėja, atliekant užduotį, buvo geriausia, kuris buvo išradingiausias, kuriam sekėsi užrašyti programinį kodą. Bus naudojama įvairūs įsivertinimo metodai „Voratinklis“, „Žvaigždė“, „Pyrago dalijimas“ ir kt

Mokiniai dalyvaus Respublikinėje Logo olimpiadoje ir konkurse, kurį organizuoja KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centru (ŠMM ITC) bei Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA).

Mokiniai dalyvaus Tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“

Medžiaga su mokinių darbais  bus talpinama www.robotukai.jimdo.lt


Lankančiųjų amžius: 8–10 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461