Programavimo būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: 867797936
Kaina: 35.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 20.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Mes ugdome mokinių gebėjimus naudoti IT efektyviam kasdieniniam mokymuisi, pažintinėms, tiriamosioms ir kūrybinėms veikloms, saugiam ir teisėtam komunikavimui, pasirengti tolimesniam mokymuisi, studijoms ir profesinei veiklai. Mokiniai mokomi ne tik elementarių kompiuterinių žinių – kurti animaciją, filmukus, bet ir skirtingų programavimo kalbų, svetainių kūrimo technologijų, kompiuterių tinklų administravimo. Vyresnieji mokiniai mokosi su mikrokompiuteriais ir robotizavimo elementų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai nuolat skatinami ir motyvuojami lankyti programavimo užsiėmimus, siekti tikslo. Kiekvieno būrelio metu vaikai įsivertina reflektuodami ir aptardami dienos temą. Metų pabaigoje organizuojama programavimo pavasarinė olimpiada ir vasaros dienos stovykla.

Mokiniai mokės naudotis informacinėmis technologijomis, pagerins mokymosi pasiekimus, gebės dirbti grupėse, kūrybiškai spręsti uždavinius, pasitelkdami technologijas. Neformalių užsiėmimų pabaigoje pristatys savo projektą pagal pasirinktą temą.


Mokytojų kvalifikacija

Projekto vadovas - VU informacinių technologijų mokslų daktaras  Ramūnas Dzindzalieta sudaro teorinių ir praktinių užsiėmimų programą. Vadovas turi daugiau nei 10 m.patirties dirbant IT verslo ir mokymų sferoje (su vaikais nuo1 kl. ir universiteto studentais).


Mokytojų kvalifikacija

Projekto vadovas - VU informacinių technologijų mokslų daktaras  Ramūnas Dzindzalieta sudaro teorinių ir praktinių užsiėmimų programą. Vadovas turi daugiau nei 10 m.patirties dirbant IT verslo ir mokymų sferoje (su vaikais nuo1 kl. ir universiteto studentais).


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.