Programavimas mobiliesiems įrenginiams


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Informacinės technologijos, Medijos
Telefonas: +37062079121
El. pastas: info@smarttech.lt
Kaina: 420.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 405.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Suteikti bazines ir įvairialypes mobiliųjų telefonų ir kitų mobiliųjų įrenginių programinės įrangos ir darbo juose žinias, išmokyti programuoti Android Studio aplinkoje, kurti vartotojo sąsają, optimaliai mokėti naudoti įrenginio priedus, kurti programėles, aplikacijas veikiančias konkrečiame įrenginyje


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Medžiagos įsisavinimas vertinamas tarpinėmis apklausomis apie įsisavintą medžiagą, baigiamasis darbas vertinamas pažymiu, išduodamas pažymėjimas, nurodant išeitas temas ir žinių įvertinimą.


Mokytojų kvalifikacija

Fiziko kvalifikacija, aukštasis, atitinkantis magistro laipsnį. Kauno technologijos universiteto Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, pedagogo (fizikos mokymas)  kvalifikacija. NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį  universitetinį išsilavinimą, patirties dirbant su vaikais, gerus bendravimo įgūdžius, 6 metų darbo su moksleiviais patirtį, yra baigęs papildomus kursus, išklausęs seminarus susijusius su dėstoma medžiaga


Mokytojų kvalifikacija

Fiziko kvalifikacija, aukštasis, atitinkantis magistro laipsnį. Kauno technologijos universiteto Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, pedagogo (fizikos mokymas)  kvalifikacija. NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį  universitetinį išsilavinimą, patirties dirbant su vaikais, gerus bendravimo įgūdžius, 6 metų darbo su moksleiviais patirtį, yra baigęs papildomus kursus, išklausęs seminarus susijusius su dėstoma medžiaga


Lankančiųjų amžius: 11–19 m.
Viso vietų: 13