Programavimas I


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Informacinės technologijos
Telefonas: +37062079121
El. pastas: info@smarttech.lt
Kaina: 420.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 405.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programoje siekiama moksleivius supažindinti su darbo kompiuteriu įvairiomis sistemomis, pateikiama informacija ir sprendžiami uždaviniai C Sharp programavimo kalba, susiejant ją su Microsoft tekstų, skaičiuoklės, duomenų bazių, pateikčių kūrimo programomis. Moksleiviams pateikiamos darbo grupėje galimybės (GIT sistema), informacija apie turinio valdymo sistemas. Moksleiviai turi tarpinius atsiskaitymus už temas, o mokslo metų pabaigoje gina baigiamąjį darbą, kurį vertina komisija


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Medžiagos įsisavinimas vertinamas tarpinėmis apklausomis apie įsisavintą medžiagą, baigiamasis darbas vertinamas pažymiu, išduodamas pažymėjimas, nurodant išeitas temas ir žinių įvertinimą


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginę patirtį ir NŠ mokymų vedimo patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

NVŠ programos mokytojai turi: aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagoginę patirtį ir NŠ mokymų vedimo patirtį.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 21