Programa SIEK


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37068558415
El. pastas: info@liepkiemis.lt
Programa neakredituota

Daugiausiai ugdymo vaikas gauna šeimoje – imdamas pavyzdį iš savo tėvų, vykdydamas kasdienes pareigas jis auga ir bręsta. Tačiau jaunuolis ne visą laiką praleidžia su artimaisiais. Tuo tarpu aplinka (draugai, televizija, socialinė kultūra) tampa vis agresyvesnė primesdama antivertybes (galios ir išvaizdos kultas, neatsakingos linksmybės). Vaikams dažnai trūksta moralinių kelrodžių, todėl darosi sunku išlikti savimi, priimti teisingus sprendimus. Taigi ugdymo, gaunamo šeimoje, ne visada užtenka. Kaip atsaką ir galimybę papildyti vaikų ugdymą šeimoje siūlome laisvalaikio užsiėmimų programą SIEK. Programa orientuota į kiekvieno dalyvio asmeninį augimą, siekiant, kad vaikas išmoktų atsakingai naudotis savo laisve, labiau gerbtų save ir aplinkinius, išsiugdytų gerų įpročių, teigiamą požiūrį bei asmeninių kompetencijų, kurios padės jam tapti geresniu mokiniu ir žmogumi. Programa SIEK skirta 10–14 metų berniukams ir trunka pilnus mokslo metus. Programą sudaro keturios ugdymo sritys – Sąmoningumas, Ieškojimas, Efektyvumas ir Konkretumas. Kiekviena iš šių sričių suskirstyta į keturias kompetencijas ar įgūdžius, kuriems ugdytis kiekvieną savaitę skiriamas skirtingas užsiėmimas. Numatomos veiklos pagal ugdomas kompetencijas ir įgūdžius: SĄMONINGUMAS: Solidarumas: pasirūpinti vargstančiais. Senelių aplankymas. Dosnumas: skirti laiko kitiems. Talka. Idealai: man svarbiausių dalykų sąrašas. Genocido aukų aplankymas. Kritiškas mąstymas: analizės metodų taikymas. Žaidimas su laikraščių pristatymais, prezentacijos. IEŠKOJIMAS: Mokymasis mokytis: skirtingų mokymosi metodų taikymas. Žaidimas naudojant atmintį. Profesinis pašaukimas: pažinti skirtingas profesijas. Aplankome universitetą. Literatūra: gėrėtis skaitymu. Ruošiam trumpus vaidinimus. Kūrybiškumas: pritaikyti pagerinimą. Gaminame lėktuvus. EFEKTYVUMAS Tvarka: pradėti nuo svarbiausio. Komandinis žaidimas. Tvirtumas: nesiskųsti. Sportuojam. Darbštumas: prižiūrėti detales. Maisto gaminimo konkursas. Atkaklumas: kovoti iki galo. Sportuojam. KONKRETUMAS Kantrybė: nenusiminti kai nesiseka. Sportuojam. Atsakingumas: gebėjimas pasiskirstyti darbus. Žaidimas grupėse – figūros. Teisingumas: duoti kiekvienam, kas jam priklauso. Aplankome senelius. Komunikabilumas: išreikšti save suprantamai. Aplankome garso studiją.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

1. Formuojamasis: kas savaitę vaikas su vadovu aptaria pasiekimus, išsiaiškina sunkumus ir asmeniškai išsikelia tikslus tolesniam tobulėjimui. 2. Diagnostinis: kas savaitę vadovas individualiai įsivertina kiekvieno vaiko pasiekimus pagal numatytus kriterijus. 3. Apibendrinamasis: metų pabaigoje vadovai aptaria vaiko pasiekimus kartu su jo tėvais.


Mokytojų kvalifikacija

Esame keli vadovai. Programos kordinatorius, Alejandro Chiaia turi aukštąjį išsilavinimą ir taip pat yra išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Aš, Lukas Mykolaitis, turiu aukštąjį išsilavinimą. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso kolkas išklausęs nesu, tačiau jau susisiekiau su VPU, kad galėčiau tai padaryti artimiausiu metu.


Mokytojų kvalifikacija

Esame keli vadovai. Programos kordinatorius, Alejandro Chiaia turi aukštąjį išsilavinimą ir taip pat yra išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Aš, Lukas Mykolaitis, turiu aukštąjį išsilavinimą. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso kolkas išklausęs nesu, tačiau jau susisiekiau su VPU, kad galėčiau tai padaryti artimiausiu metu.


Lankančiųjų amžius: 11–15 m.
Viso vietų: 15