Pramoginiai šokiai ir scenos estetika


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Choreografinio ugdymo procesas neformaliojo ugdymo būreliuose skirtas susipažinti su klasikiniu ir Lotynų Amerikos pramoginiu šokiu bei scenos estetika. Ugdymo proceso metu mokiniai susipažins su pramoginių šokių technika, atlikimo specifika. Dėmesys skiriamas mokinių kūrybiškumo ugdymui, sceninės patirties plėtojimui, muzikalumo ugdymui. Lavinami  sceninę kūrybą grindžiantys gebėjimai: kūno ir dvasios laisvumas, jutimų, emocijų, dėmesio, mąstymo ir vaizduotės sąmoningo valdymas. Orientuojamasi į mokinių pramoginių šokių pradmenis bei supažindinimą su meno ir grožio teorijomis. Mokiniai  gebės apibūdinti estetikos terimą, įgis žinių apie sceną, elgesį joje, grožio ir gėrio, stiliaus pojūtį. Įgis estetinę nuovoką. Pažins judesio, kalbos, garso ir vaizdo raiškos estetiką scenoje ir gyvenime. Ugdys/is bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pagarbą partneriui ir žiūrovui, toleranciją kitokiam požiūriui, atsakomybę už bendrą daugelio žmonių darbą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolatinis mokytojos ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas renkantis šokio muziką, nuomonių išklausymas ir aptarimas, skatinimas išsakyti savo mintis bei idėjas, nuolatinis jų realizavimas, atsižvelgimas į vaiko poreikius. Šokio pamokose, pokalbių, diskusijų, kūrybinių užduočių pagalba kuriamas ir skatinamas saugumo, pasitikėjimo savimi bei kitais jausmas,bendravimo ir bendradarbiavimo poreikis, savirealizacija. Pamokų metu taikomas ir žodinis vertinimas, kuomet akcentuojamas judesių išskirtinumas, įsitraukimas į diskusijas. Pamokose bus vertinama vaikų gebėjimas atlikti tam tikrus šokio junginius(choreografiją) vertinami judesių tikslumas, energija, charakteris. Taip pat bus vertinami vaikų fizinės galimybės, lankstumas, plastiškumas, elgesys scenoje, mokėjimas parodyti save.

Du kartus metuose vyks mokinių įvertinimas, šokėjus vertins kompetetingi šokio mokytojai. Mokiniams bus pateikiamos užduotys atlikti tam tikrus bazinius judesius (sakomi jų pavadinimai) ir mokiniai po vieną juos atlikinės ir bus įvertinti balu nuo 1 iki 10.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis

Mokymo įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas

Įstaigos tipas - universitetas

Mokymosi programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba

Mokslo laipsnio tipas – Bakalauras; magistras

Mokymosi laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/

Įgyta kvalifikacija - Mokytoja

 

Buvusios Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

Esamos darbovietės:

VIEŠOJI ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius

Lopšelis/darželis „Kalvų varniukai“,

Panevėžio miesto muzikos mokykla,

Lopšelis/darželis„ Saulės vaikai“

Organizuoti šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis

Mokymo įstaiga – Lietuvos edukologijos universitetas

Įstaigos tipas - universitetas

Mokymosi programa - Šokio pedagogika; Švietimo kokybės vadyba

Mokslo laipsnio tipas – Bakalauras; magistras

Mokymosi laikotarpis – 2010-2014; 2014-2016/

Įgyta kvalifikacija - Mokytoja

 

Buvusios Darbovietės –Panevėžio miesto muzikos mokykla, Vilniaus vaikų ir jaunimo centras.

 

Esamos darbovietės:

VIEŠOJI ĮSATIGA Asmenybės ugdymo centras “MOTUS” - Santariškių 39a- 8, Vilnius

Lopšelis/darželis „Kalvų varniukai“,

Panevėžio miesto muzikos mokykla,

Lopšelis/darželis„ Saulės vaikai“

Organizuoti šokio užsiėmimus vaikams ir suaugusiems, organizuoti išvykas, ruošti vaikus pasirodymams, renginių metu padėti organizatoriams, prižiūrėti aptarnaujantį personalą, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, ir kad užsakovas būtų patenkintas. Vesti renginį, pristatyti užduotis, rūpintis, kad renginys vyktų sklandžiai, taip pat atlikti pasirodymą kaip atlikėjui.


Lankančiųjų amžius: 7–15 m.
Viso vietų: 20