Pramoginiai šokiai ir scenos estetika


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37065593299
Programa akredituota

Choreografinio ugdymo procesas neformaliojo ugdymo būreliuose skirtas susipažinti su klasikiniu ir Lotynų Amerikos pramoginiu šokiu bei scenos estetika. Ugdymo proceso metu mokiniai susipažins su pramoginių šokių technika, atlikimo specifika. Dėmesys skiriamas mokinių kūrybiškumo ugdymui, sceninės patirties plėtojimui, muzikalumo ugdymui. Lavinami  sceninę kūrybą grindžiantys gebėjimai: kūno ir dvasios laisvumas, jutimų, emocijų, dėmesio, mąstymo ir vaizduotės sąmoningo valdymas. Orientuojamasi į mokinių pramoginių šokių pradmenis bei supažindinimą su meno ir grožio teorijomis. Mokiniai  gebės apibūdinti estetikos terimą, įgis žinių apie sceną, elgesį joje, grožio ir gėrio, stiliaus pojūtį. Įgis estetinę nuovoką. Pažins judesio, kalbos, garso ir vaizdo raiškos estetiką scenoje ir gyvenime. Ugdys/is bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pagarbą partneriui ir žiūrovui, toleranciją kitokiam požiūriui, atsakomybę už bendrą daugelio žmonių darbą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolatinis mokytojos ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas renkantis šokio muziką, nuomonių išklausymas ir aptarimas, skatinimas išsakyti savo mintis bei idėjas, nuolatinis jų realizavimas, atsižvelgimas į vaiko poreikius. Šokio pamokose, pokalbių, diskusijų, kūrybinių užduočių pagalba kuriamas ir skatinamas saugumo, pasitikėjimo savimi bei kitais jausmas,bendravimo ir bendradarbiavimo poreikis, savirealizacija. Pamokų metu taikomas ir žodinis vertinimas, kuomet akcentuojamas judesių išskirtinumas, įsitraukimas į diskusijas. Pamokose bus vertinama vaikų gebėjimas atlikti tam tikrus šokio junginius(choreografiją) vertinami judesių tikslumas, energija, charakteris. Taip pat bus vertinami vaikų fizinės galimybės, lankstumas, plastiškumas, elgesys scenoje, mokėjimas parodyti save.

Du kartus metuose vyks mokinių įvertinimas, šokėjus vertins kompetetingi šokio mokytojai. Mokiniams bus pateikiamos užduotys atlikti tam tikrus bazinius judesius (sakomi jų pavadinimai) ir mokiniai po vieną juos atlikinės ir bus įvertinti balu nuo 1 iki 10.


Lankančiųjų amžius: 7–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461