Praktinė mechatronika ir robotika


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba, Informacinės technologijos, Technologijos
Telefonas: 861880420
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Į užsiėmimus kviečiame 14 metų ir vyresnius mokinius, besidominčius mechatronika, apimančia mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų žinias, metodus ir technologijas. Užsiėmimų metu mokiniai sužinos apie mechatroninių elementų bei sistemų veikimą, galimybes ir taikymą kasdieniame gyvenime, išmoks praktiškai valdyti egzistuojančius ir kurti naujus įvairios paskirties originalius robotus. Savo kuriamo roboto detales dalyviai galės pasigaminti ir patys – susikūrę savo dizaino detalių virtualius modelius juos galės „materializuoti“ 2D lazerine pjaustytuvu arba 3D spausdintuvus. Užsiėmimų metu gautos žinios ir įgyti įgūdžiai leis kurti panašias sistemas savarankiškai namuose ar mokykloje. Dalyviai, sėkmingai baigę programą, gaus baigimo pažymėjimus


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vertinimas atliekamas individualiai pagal suteiktų žinių suvokimą, atliktas užduotis ir parodytą iniciatyvą techninėje kūryboje. Vaikų savarankiškai atliktų užduočių rezultatai aptariami bendrai, pasiekta pažanga ir pasiekimai įvertinami viešai, o užsiėmimų pabaigoje organizuojamas baigiamasis viešas renginys, kuriame vaikai pristato savo pasiekimus ir gauna programos baigimo pažymėjimus.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas mechanikos inžinerijos srityje. Doktorantūros studijos, pedagoginė veikla (asistentas), pedagoginis stažas 2 m. Dėstomas dalykas – robotika, jutikliai mechatronikoje, aktyvi veikla projektuose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas mechanikos inžinerijos srityje. Doktorantūros studijos, pedagoginė veikla (asistentas), pedagoginis stažas 2 m. Dėstomas dalykas – robotika, jutikliai mechatronikoje, aktyvi veikla projektuose.


Lektorius: Andrius Dzedzickis
Lankančiųjų amžius: 14–18 m.