Pradinio techninio modeliavimo programa pradedantiesiems


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Techninė kūryba
Telefonas: +37052766578
El. pastas: info@lmnsc.lt
Programa neakredituota

Programa skirta I–IV klasių mokiniams, joje ugdomi prigimtiniai vaiko techninės kūrybos gebėjimai. Mokiniai supažindinami su darbo veiklos pradmenimis, medžiagomis, medžiagų savybėmis, įrankiais, modeliavimo ir konstravimo pagrindais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos varžybos su pačių pasigamintais modeliais; Geriausi darbai eksponuojami parodose; Pagamintų modelių patikra pagal brėžinius; Pažanga vertinama lyginant pagamintus modelius.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas 2008 m. technologijos ir dailės studijų programa Vilniaus pedagoginiame universitete, bakalauro laipsnis. Patirtis ir kvalifikacija Nuo 2009 m. iki dabar pradinio techninio modeliavimo būrelio vadovas.. 2014 m. įgyta vyr. mokytojo kvalifikacija. Baigti kursai "Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija", kvalifikacijos tobulinimo seminarai "Neformalusis ugdymas - kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę., "Teisėjo kompetencija laivų modelių sporto varžybose", "Techninių žaislų gaminimas pradinio techninio modeliavimo būrelyje" ir kiti.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas 2008 m. technologijos ir dailės studijų programa Vilniaus pedagoginiame universitete, bakalauro laipsnis. Patirtis ir kvalifikacija Nuo 2009 m. iki dabar pradinio techninio modeliavimo būrelio vadovas.. 2014 m. įgyta vyr. mokytojo kvalifikacija. Baigti kursai "Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija", kvalifikacijos tobulinimo seminarai "Neformalusis ugdymas - kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę., "Teisėjo kompetencija laivų modelių sporto varžybose", "Techninių žaislų gaminimas pradinio techninio modeliavimo būrelyje" ir kiti.


Lankančiųjų amžius: 6–10 m.
Viso vietų: 15