Popdainavimo studija „Stereo“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Šio užsiėmimo esmė – didinti vaikų ir jaunimo užimtumą ugdant kompetencijas dainavimo srityje, formuojant asmenį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, suteikti jam žinių, praktinių įgūdžių, gebėjimų, tenkinančių asmenybės pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai įsivertins savo pasiekimus patys, koncertų, pasirodymų metu.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus pedagoginis universitetas, magistro laipsnis, muzikos teorijos specialybė.


Mokytojų kvalifikacija

Vilniaus pedagoginis universitetas, magistro laipsnis, muzikos teorijos specialybė.


Lankančiųjų amžius: 6–16 m.
Viso vietų: 12