Popdainavimo studija „Stereo“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 868658086
Kaina: 8.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelio tikslas – didinti vaikų ir jaunimo užimtumą per kompetencijų ugdymą dainavimo studijoje, formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, suteikti žinių, praktinių įgūdžių, gebėjimų. Tenkinančių asmenybės pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Būrelio metu bus lavinami dainavimo gebėjimai solfedžio pagrindais, taikomi taisyklingo kvėpavimo metodai supažindinama su balso fiziologine higiena, skatinama solinio atlikimo praktika, siekiama ansamblinio atlikimo darnos, taikomi daugiabalsio dainavimo principai ir kt.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažanga bus matuojama jų gebėjimu parodyti kūrybingumą, sugebėti patiems vertinti savo pasiekimus, pristatant savo asmeninius dainavimo pasiekimus.


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 12