Popchoras


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: (8 5) 241 6369
Kaina: 4.43 € mėnesiui
Programa neakredituota

Tikslinga mokytojo ir mokinių sąveika, organizuojant ir stimuliuojant mokinių praktinę-meninę ir pažintinę-racionaliąją veiklą, siekiant tobulinti muzikos pažinimą, ugdyti asmenybę. Ugdomi jaunojo žmogaus jausmai, turtinamas emocinis pasaulis ir vaizduotė, skatinamos kūrybinės jėgos, žadinama fantazija


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pokalbiai, aptarimai, pasirodymai, koncertai, konkursai


Lankančiųjų amžius: 7–16 m.
Viso vietų: 12