Pop dainavimo studija „DECIMA“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: 864612207
Adresas: Ukmergės g. 220, Vilnius
Adresas:
Kaina: 12.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta 5-19 metų amžiaus vaikams. Ugdymo procese atsižvelgiama į vaiko amžių, individualumą, kompetencijas: į tai, ką jis jau žino, moka ar geba veikti. Programos metu siekiama ugdyti dvasines, kūrybines ir fizines vaikų išgales, padėti įgyti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Vaikai skatinami ieškoti prasmingiausių meninės raiškos priemonių ir muzikuojant kūrybingai pateikti žiūrovams. Užsiėmimų metu kuriama mokymuisi palanki aplinka, kuri skatins gerus tarpusavio santykius.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Po koncertų vyks rezultatų aptarimas, mokiniai mokysis įsivertinti rezultato sėkmę. Bus stebimas mokinių gebėjimas įsisavinti žinias, aptariama su jais mokymosi pažanga. Organizuojami koncertai ir projektai klube, kitose Vilniaus miesto erdvėse, kurie bus viešinami klubo tinklalapyje.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, choro dirigentė. 44 metus dirba muzikos mokytoja, iš jų 5 metai pop dainavimo studijos „DECIMA“ mokytoja, nuo 2002 m. mokytojo metodininko kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, choro dirigentė. 44 metus dirba muzikos mokytoja, iš jų 5 metai pop dainavimo studijos „DECIMA“ mokytoja, nuo 2002 m. mokytojo metodininko kvalifikacija.


Lektorius: Zita Miknevičiūtė
Lankančiųjų amžius: 5–19 m.