Plaukimas + sporto salė


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 61.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 46.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis būrelio uždavinys padėti tobulinti vaikų asmenybę ir ugdyti drąsų, aktyvų visuomenės narį. Vaikai mokydamiesi ir tobulindami sportinius plaukimo stilius, taip pat mokosi savarankiškumo, bendradarbiavimo, geriau pažįsta save bei objektyviai vertina savo galimybes. Mokosi gerbti save ir savo grupės narius. Užsiėmimų metu, mokiniai tobulina taisyklingą kvėpavimą, plaukimą suderinus rankų ir kojų judesius. Ugdytiniai mokslo metų eigoje išmoks atpažinti bei taisyklingai plaukti keturiais sportiniais stiliais, supras saugaus elgesio reikšmę ir bus atsakingi už savo poelgius. 3 Pamokų metu vaikai atlieka įvairias užduotis, kurios padeda jiems tobulinti judesius bei tobulėti kaip asmenybėms. Kas kelias pamokas fiksuodami plaukimo laiką atitinkamu stiliumi, siekia geresnių rezultatų. Mokosi pastebėti daromas klaidas, analizuoti ir padėti savo draugams gerinti rezultatus. Mokslo metų pabaigoje ugdytiniai sugebės per vieną pamoką nuplaukti virš kilometro su keliais trumpais sustojimais arba be sustojimų. Programa vykdoma didžiajame baseine ir sporto salėje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas ugdytinis vertina savo asmeninę pažangą kiekvieno užsiėmimo metu pagal išsikeltus mokymosi tikslus. Savo pažangą jis gali pamatyti atlikdamas įvairias individualias ir grupines užduotis. Pažangą padeda pamatyti ir kiti grupės nariai, kurie skatinami palaikyti vienas kitą ir padrąsinti kylant sunkumams. O kartu pažanga yra aptariama kartu su neformaliojo švietimo mokytoju, duodant grįžtamąjį ryšį ugdytiniui. Dalykinių kompetencijų vertinimas: plaukimo bei išbuvimo po vandeniu laiko matavimas, atliekamų judesių taisyklingumas, šuolių technika ir aukštis, saugumo taisyklių išmanymas. Jėgos bei ištvermės pratimų didinimas ir perėjimas į sudėtingesnius lygius. Kartą per mėnesį užfiksuojami dalyvių rezultatai ir palyginami su praeito mėnesio rezultatais. Aptariamos tobulėjimo galimybės. Pagal galimybes ugdytinių atliekami pratimai yra filmuojami ir analizuojami kartu su jais. Dalyvių motyvavimas vyksta nuoširdaus pokalbio pagalba, kai išsiaiškinami lūkesčiai, įvertinami pasiekimai ir kiek, bei ko trūksta iki geresnio rezultato. Atsižvelgiant į vaikų asmenybes, kiekvienas motyvuojamas konkurencijos ir/arba palyginimo su savo asmeniniais pasiekimais pagalba. Ugdytinių pažanga įvertinama ir apdovanojimais: medaliais, diplomais, atminimo prizais, vardiniais prizais, kvalifikaciniais pažymėjimais.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

 

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - metodininkė, LTSR valstybiniame pedagoginiame institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį.

 

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais. Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų darbo patirtį su vaikais.

 

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą, įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su vaikais.

 

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

 

Eglė Kunickaitė – plaukimo trenerė, turinti bakalauro laipsnį ir šiuo metu mokosi Lietuvos edukologijos universitete sporto trenerio kvalifikacijai įgyti. Šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje. E. Kunickaitė turi 2 metų darbo su vaikais patirtį.

 

Irena Čeilutkė – plaukimo sporto trenerė, baigusi ekonomikos bakalauro studijas ISM universitete, šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje. I. Čeilutkė turi 8 metų darbo patirtį.

 

Natalija Zareckaja – turi aukštąjį išsilavinimą, sporto trenerė, šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje, turi 16 metų darbo patirtį.

 

Birute Lašaitė baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgytas kineziterapijos ir reabilitacijos bakalauro laipsnis, baigė Lietuvos sporto universitetą, įgytas reabilitacijos magistro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija, plaukimo sporto meistrė, Lietuvos rekordininkė, sporto trenerė. Šiuo metu dalyvauja Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programoje.


Mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytojai sukaupę didelę mokymo plaukti patirtį dirbant su vaikais ir jaunuoliais:

 

Lina Miežienė - neformaliojo švietimo mokytoja - metodininkė, LTSR valstybiniame pedagoginiame institute įgijusi geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja turi 28 metų darbo patirtį.

 

Rasa Pabrėžaitė - neformaliojo švietimo mokytoja baigusi Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, įgyta dėstytojo - trenerio kvalifikacija. Mokytoja turi 23 metų darbo patirtį su vaikais. Žana Skridlienė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Vilniaus LTSR valstybinis pedagoginį institutą, įgyta geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 22 metų darbo patirtį su vaikais.

 

Ignas Barkauskas – neformaliojo švietimo mokytojas, baigė Lietuvos edukologijos universitetą, įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Mokytojas turi 4 metų darbo patirtį su vaikais.

 

Renata Kveinytė – neformaliojo švietimo mokytoja, baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, įgytą kūno kultūros mokytojo kvalifikacija. Mokytoja turi 21metų darbo patirtį su vaikais.

 

Eglė Kunickaitė – plaukimo trenerė, turinti bakalauro laipsnį ir šiuo metu mokosi Lietuvos edukologijos universitete sporto trenerio kvalifikacijai įgyti. Šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje. E. Kunickaitė turi 2 metų darbo su vaikais patirtį.

 

Irena Čeilutkė – plaukimo sporto trenerė, baigusi ekonomikos bakalauro studijas ISM universitete, šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje. I. Čeilutkė turi 8 metų darbo patirtį.

 

Natalija Zareckaja – turi aukštąjį išsilavinimą, sporto trenerė, šiuo metu dalyvauja Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programoje, turi 16 metų darbo patirtį.

 

Birute Lašaitė baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgytas kineziterapijos ir reabilitacijos bakalauro laipsnis, baigė Lietuvos sporto universitetą, įgytas reabilitacijos magistro laipsnis, kineziterapeuto kvalifikacija, plaukimo sporto meistrė, Lietuvos rekordininkė, sporto trenerė. Šiuo metu dalyvauja Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programoje.


Lankančiųjų amžius: 7–19 m.
Viso vietų: 195