Piešimo studijos programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852457960
Kaina: 6.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

TIKSLAS

Plėtoti ugdytinių intuityvų supančio pasaulio įvairovės suvokimą. Puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą. Supažindinti su pagrindiniais vizualios raiškos elementais ir būdais. Plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui. Formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius. Suteikti pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas. Ugdyti dailės kūrinio suvokimo pradmenis. Skatinti domėtis savo krašto kultūra, tapti pilnaverčiais kultūrinio gyvenimo dalyviais. Formuoti pradinius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis. Formuoti vizualinio komunikavimo gebėjimus.

UŽDAVINIAI

Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę, lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.

PROGRAMOS TYRINYS

Teorija ir praktika


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 27

I grupė  - 13 vaikų (nuo 11  iki  17 metų)

II grupė  - 14 vaikų ( nuo 6 iki 10  metų)