Piešimo pagrindai


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852457960
Programa akredituota

Studijuodami piešimo discipliną vaikai pradės suvokti tikrovės formų įvairovę, įvaldys formą ir erdvės kūrimą šviesos ir šešėlio pagalbą.

Piešimas apims studijinį, struktūrinį, analitinį, konstruktyvų, kompozicinį, anatominį, eskizinį bei interpretacinį piešinį.

Programa padės plėsti vaizduojamąją patirtį bei ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokymosi proceso metu taikomas formuojamasis vertinimo būdas, mokinys nuosekliai skatinamas žodžiu ar raštu, pabrėžiant teigiamus mokymosi rezultatus. Apibendrinamuoju vertinimu vertinama bendra mokinio pažangos dinamika, suinteresuotumas, motyvacija. Atsiskaitymo forma – kūrybinių darbų parodos, dalyvavimas konkursuose.


Lankančiųjų amžius: 13–17 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461