Piešimo būrelis


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868517844
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Tikslai ir uždaviniai 1. Ugdyti jaunimo estetinę – meninę savimonę. Mokyti matyti ir suprasti mus supančio pasaulio harmoniją, ieškoti savito meninio požiūrio bei individualios plastinės kalbos. Mokyti suprasti reiškinius ir reikšmes tradicinėje plastinėje kalboje bei šiuolaikinio meno diskursuose. 2.Supažindinti su piešinio grafinės raiškos būdais, charakteringais tradicinėms technikoms bei šiuolaikinės dailės plastinėms kategorijoms ir naujovėms.


Lankančiųjų amžius: 7–28 m.
Viso vietų: 12